برای مطالعه ی چهل ونهمین مقاله از سلسله مقالات اعتیاد اینجا کلیک کنید.

بر اساس برآوردهای موجود، سوءمصرف مواد و اعتیاد به الکل، نیکوتین، و سایر مواد غیرقانونی در ایالات متحده امریکا با احتساب هزینه های پزشکی، اقتصادی، جنایی و یا اجتماعی که تحمیل می کنند، بیش از نیم تریلیون دلار در سال هزینه دارد. هر سال سوءمصرف داروهای غیرقانونی و الکل درمرگ بیش از 000/100 آمریکایی سهیم است، در حالی که مرگ و میر ناشی ازدخانیات 000/440 نفر درسال برآورد می شود .

دانشمندانی که اثرات مواد را بر مغز و رفتار افراد، مطالعه می کنند، این اطلاعات را به منظور توسعه برنامه های پیشگیری از سوءمصرف مواد و برای کمک به بهبودی افراد از اعتیاد استفاده می کنند . اما چطور این بهره گیری صورت می پذیرد.

متخصصین، اعتیاد را به عنوان یک بیماری مغزی مزمن و عودکننده تعریف می کنند که از طریق اجبار در داروجویی و مصرف، علی رغم پیامدهای مضر آن، تکرار می شود. اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی در نظر گرفته شده است، زیرا مواد، مغز را تغییرمی دهند.

در واقع مواد، ساختار و چگونگی کارکرد مغز را تغییر می دهند. این تغییرات مغزی می توانند طولانی مدت باشند، و می توانند منجر به رفتارهای مضری که در افراد سوءمصرف کننده مواد مشاهده می شود، گردند.

 در نتیجه ی مطالعات فراوان معلوم شده است، اعتیاد همانند سایر بیماری ها، از قبیل بیماریهای قلبی بر روی بدن اثر می گذارد وهردو بیماری:

• کارکرد بهنجارو بهداشتی زیربنایی عضو را تخریب می کنند.

•  پیامدهای مضر جدی دارند.

•  قابل پیشگیری بوده و درمان پذیر هستند.

• و اگر ترک درمان گویند، می توانند درگستره زندگی ماندگار باشند.

حال شما خود در این مورد قضاوت کنید. آیا با این موضوع که اعتیاد یک بیماری جدی همانند دیابت است که باید کنترل شود و درمان قطعی ندارد، موافق هستید. اگر اعتیاد را با دیابت مقایسه کنیم چه پیامدهایی را احتمالا به وجود خواهد آورد.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نویسنده: دکتر نیکو زاده کردمیرزا _ تبیان

برای مشاوره ی اعتیاد اینجا کلیک کنید.

 

مقالات مرتبط :

پیامدهای پزشکی اعتیاد چه چیزهایی هستند؟

داوطلبی برای سوء مصرف مواد!

داوطلبی برای سوء مصرف مواد!

منبع : tebyan.net