برای مطالعه ی بیست و یکمین مقاله از سلسله مقالا ت « افتاده در باد » اینجا را کلیک کنید.

در این مقاله از مجموعه مقالات مرتبط به اعتیاد ، نتایج حاصل از برخی پژوهش ها که بیانگر اهمیت عوامل اجتماعی در شکل گیری اعتیاد است ، به صورت مختصر ذکر می شود . منظور از عوامل اجتماعی ، کلیه ی عواملی است ک خارج از سطح فردی و در نتیجه ی تعامل فرد با موقعیت و یا داشتن و نداشتن برخی امکانات مادی است. به گزارش های زیر توجه کنید:

  1 ) بخش عمده ای از پژوهشگران اعتقاد دارند ، فقر در رشد نابهنجاربسیاری از کودکان نقشی اساسی بازی می کند. به نظر این پژوهشگران یک ماهیت چرخه ای بین فقر محیطی ، بهداشت ضعیف ، افت تحصیلی و سوءمصرف مواد وجود دارد.

2) یکی از پژوهشگران در ایالات متحده آمریکا بیان می کند، مشکلات اجتماعی از جمله فقر برای تعدادی از اختلالات ، از جمله سوءمصرف مواد می تواند به عنوان یک عامل خطرزا مطرح باشد.

3) مجموعه ای دیگر از پژوهشگران براین باور هستند که مصرف مواد غیر قانونی توسط والدین و برادران و خواهران احتمال خطر سوءمصرف مواد را در کودکان افزایش می دهد.

4) سه تن از پژوهشگران با تحقیق بر روی تعدادی از نوجوانان مشاهده کردند ، در دسترس بودن مواد به طور معناداری با مصرف سیگار، مشروبات الکلی ، ماری جوآنا و سایر مواد ارتباط دارد . این ارتباط حتی پس از کنترل میزان پول دردسترس ، وجود داشت.

5) برخی پژوهش ها بیانگر آن است که، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، تشدید روند مهاجرت از روستا به شهر، و گسترش فقر و بیکاری زمینه ساز انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد است. به این توجیه توجه نمایید: افراد بی کار بیشترین اوقات خود را در مراکز پر خطر از جمله قهوه خانه ها، پارک ها و مکان هایی از این قبیل می گذرانند. این گونه اماکن بهترین مکان برای عرضه ی مواد مخدر است. در جریان گسترش صنعت و جامعه ی صنعتی که استرس ها و خستگی های خاص خود را به دنبال دارد ، نبود تفریحگاه سالم زنگ خطر اعتیاد و سایر انحرافات را به صدا در می آورد.

6) دوستان نیز از جمله عوامل اجتماعی بسیار مهم در شکل گیری اعتیاد است. کمتر پیش می آید که اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر در تنهایی شخص و بدون حضور دوستان باشد. معمولا در شروع مصرف افراد خبره تری به عنوان دوست وجود دارند که راه و رسم مصرف و اثرات به اصطلاح جادویی مواد را برای فرد توضیح می دهند.

7) از دیدگاه برخی جامعه شناسان ، انگیزه ی فرد برای رفتار ریشه در خاستگاه اجتماعی افراد دارد و افراد زیر فشار عوامل اجتماعی به بسیاری از رفتارهای خلاف اخلاق دست می زنند. در این دیدگاه توزیع نابرابر منابع و درآمدها موجب محرومیت شده و تأثیر عمده ای بر قشر فقیر جامعه می گذارد. این محرومیت می تواند موجب خشونت درون خانواده ، همسایه ها ، اجتماعات و محلات شود. این حس نا امنی می تواند موجب گرایش به مصرف مواد شود.

8) برخی دیگر از نظریه پردازان اجتماعی معتقدند ، رفتار بزهکارانه متعلق به همه طبقات اجتماعی است. یعنی ماهیت جهان شمول و عمومی دارد و نتیجه ی کارکرد ضعیف مکانیزم های کنترل اجتماعی است. نهاد هایی مانند خانواده، مدرسه و ... در این راستا مهم هستند.

نویسنده : دکتر عزت ا... نیکو زاده کرد میرزا – تبیان

برای انجام مشاوره ی اعتیاد اینجا کلیک کنید .

مقالات مرتبط :

نکات کلیدی برای نوجوانان                     

دانشجویان معتاد                             

چه کنم کودکم معتاد نشود ؟ ( 2 )                                               

منبع : tebyan.net