برای مطالعه ی بیستمین مقاله از سلسله مقالات « افتاده در باد » اینجا را کلیک کنید.

اگر کودکان ما در سنین آموزش ابتدایی هستند ، یعنی در سن شروع آموزشگاه و دوران اولیه ی ابتدائی ، با لحاظ کردن مطالب شماره ی قبل ، لازم است روش های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

در این سطح بحث درباره ی مواد بایستی مرتبط به رویدادهایی باشد که کودک آنها را می‌شناسد.

در اینجا نقش والدین از دو منظر بسیار مهم است ، اول به عنوان معلم ، و دوم به عنوان الگو.

مداخلاتی از این قبیل، لازم است :

- درک کامل قوانین

 کودک با آنچه که از والدین و ارزش های جامعه به عنوان بایدها و نبایدها است ، آشنا می شود و لازم است آنها را درونی کند.

- مواردی که مردم برای سلامتی رعایت می‌کنند

 کودک با زندگی جمعی و رعایت حقوق دیگران به صورت جدی تری باید آشنا شود.

- توضیح تأثیر تبلیغات در خرید محصولات

 تأثیر پذیری از رسانه ها یک بخش جدی در شکل گیری شخصیت است و اساسا بخشی از یادگیری های کودک در این سن از طریق مشاهده است ، از این رو بایستی تفاوت جلوه های تبلیغی با واقعیت های زندگی برای کودک توضیح داده شود .

- توضیح درباره ی بیماریهایی که کودک می‌شناسد

 آسیب ها و اختلالاتی که کودک می شناسد با بیانی شفاف و ساده توضیح داده شود و اثرات منفی درمان نا به جا یا خود درمانی برجسته شود.

- تمرین روش «نه» گفتن    

 یکی از مهارت های اساسی زندگی فراگیری «نه گفتن» است و این آموزش به صورت عملی باید از خانواده شروع شود.

- فهرستی از کسانی که فرزند شما می‌تواند به آنها اعتماد کند

 در گفتگو با فرزند تعیین شده و در عین حال راه برای ورود افراد جدید از طریق بیان ویژگی های یک دوست خوب باز گذاشته شود.

چنان چه کودکان در سنین نه تا دوازده سالگی هستند ، یعنی پایان دوران ابتدائی و شروع مقطع راهنمائی؛ در اینجا نقش همسالان بسیار بارز است. مداخلاتی از این دست قابل تصور است:

- اختصاص زمان برای صحبت با فرزند

 با فرزندان خود به صورت منطقی صحبت کنید و از اعمال زور بی جا خودداری کنید.

- تشویق فرزند به شرکت در فعالیتهای گروهی

مشارکت فرزند شما در بازی ها و فعالیت های گروهی می تواند بسیار مؤثر باشد. بخش عمده ای از شخصیت او توسط همسالان شکل می گیرد.

- آموزش فرزندان درباره ی مواجهه با همسالان و تبلیغاتی که هدف آنها جذاب جلوه دادن مشروبات و سایر مواد است، از الزامات این دوره است.

- تمرین روشن «نه» گفتن، یک برنامه ی ممتد و همیشگی باید باشد.

- تشویق فرزند جهت تشکیل گروههای ضد مواد مخدر با همکاری همسالان می تواند بسیار مؤثر باشد.

- تشویق کودک به جمع‌آوری بریده ی جراید مرتبط به مواد و سایر حوادث جهت فعالیت های گروهی و انفرادی در مدرسه.

-  برنامه هایی را ترتیب دهید که با والدین دوستان فرزند خود آشنا شوید تا از مصونیت آنها نسبت مواد مطمئن شوید.

نویسنده : دکتر عزت ا... نیکو زاده کرد میرزا – تبیان

برای انجام مشاوره ی اعتیاد اینجا را کلیک کنید .

 مقالات مرتبط :

اعتیاد در زنان                     

فرصت‌ها و تهدید ها در سوء‌ مصرف مواد            

علایم ظاهری وابستگی به مواد                    

منبع : tebyan.net