مراکز توجه جدید برای کودک

1- والدین باید تلاش کنند که کودکان را در تشکیل مرکز توجه جدید کمک کنند.

2- از طریق گوش کردن به سوالات کودکان و کمک کردن به آنها در پیدا کردن پاسخ‌های مناسب والدین می‌توانند به گسترش مرکز علائق و توجه کودکان اقدام نمایند.

3- والدین باید کودکان خود را تشویق کنند که برای داشتن علائق قوی سعی و تلاش واقعی از خود نشان دهند.

4- والدین باید یادگیری با شتاب را منع کرده و در عوض مرور نهایی را که سبب هماهنگ کردن آموخته‌ها می‌شود، تشویق نمایند.

استعدادهای ویژه را تشویق کنید

1- سعی نکنید زمینه‌ای را که فرزند شما در آن احساس رضایت می‌کند، بر هم زنید.

2- کمک کنید تا کودک براساس سایر موضوعات درسی علائق و توجهات جدید کسب کند.

3- یک موضوع را برای کودک انتخاب نمایید و همکاری او را جلب نمایید، او باید کوشش کند، بگذارید در آن موضوع شرکت کرده و بعد چگونگی انجام کار برایش روشن شود.

4- او را تشویق کنید در یک زمان روی یک موضوع خاص سعی بیشتری کرده و نمرات خوبی به دست آورد.

خلاقیت و کنجکاوی را تشویق کنید.

1- به خاطر بسپارید کودکان برای یادگیری باید سوال کنند. آنها احتیاج به پاسخ دارند. «چرا» ها را تشویق کنید، آن را فرو ننشانید.

2- مدارس تبعیت را تاکید می‌کنند تا دروس در زمان اختصاص داده شده فرا گرفته شوند.

3- از طریق فراهم آوردن مواد برای کودکان، یا تشویق آنها برای پیدا کردن موادی که برای مصرف نیاز دارند، خانه می‌تواند مشوق کنجکاوی باشد.

4- آنها را در انجام پروژه‌هایشان کمک کنید، ولی خود نقش اصلی را به عهده نگیرید. خلاقیت یک مساله ی فردی است، وقتی ما مسوولیت را به عهده می‌گیریم، پروژه مال ما می‌شود، نه مال آنها.

طریقه ی برقراری ارتباط را به کودک خود یاد دهید.

1- کودک را کمک کنید تا بیانات خود را به صورت روشن و منظم سازمان دهد. مدارس، خیلی شلوغ‌تر وگرفتارتر از آن هستند که چنین وظیفه‌ای را انجام دهند.

2- زیاد به او تذکر ندهید. (مطالب را در دهان او نگذارید.) کودک باید یاد بگیرد که در صورت لزوم شخصاً مطالب خود را بیان نماید.

3- به کودک فرصت دهید تا «روشن بیان کردن مطالب» را تمرین کند.

4- عجله نکنید. – منتظر بیانات و جملات روشن و قابل فهم باشید.

بهترین کمک را می‌توانید از آموزگاران بگیرید.

1- با آموزگاران آشنا شوید. به آموزگار نیز فرصت آشنایی با خود را بدهید. شما که برای اخذ یک نتیجه و برای یک هدف کار می‌کنید پس چه بهتر که با هم کار کنید.

2- آموزگاران و شما درگیر کار و مشغله هستید. پیش‌بینی کنید تا همدیگر را در زمانی که وقت آزاد دارید ملاقات نمایید.

3- به خاطر داشته باشید که شما و آموزگار جنبه‌های مختلفی از کودک را مشاهده می‌کنید، با مقایسه ی یادداشت‌های یکدیگر در شناسایی کودک موفق‌تر خواهید شد.

4- نظر مشاور را مورد توجه قرار بدهید. گفته‌های او بر اساس مطالبی است که قبلاً در اثر مشاهده و مصاحبه با کودک یاد داشت شده است.

5- وقتی به کمک شخص دیگری احتیاج دارید، بهتر است از او کمک بگیرید و در این کار هیچ تردید نکنید.

والدین در مسئوولیت شریک هستند.

1- والدین نقش اصلی را در انگیزش کودکان برای یادگیری، ایفا می‌کنند.

2- موقعیت دلخواه این است که پدر و مادر هر دو نسبت به انگیزش یادگیری اقدام کنند.

3- محیط خوبی برای مطالعه به وجود آورید، تشویق، پشتیبانی، پیشنهاد و پاسخ به سوالات اقداماتی هستند که نباید فراموش شوند.

4- تکلیف کودکان را برایشان انجام ندهید.

منبع : tebyan.net