ثابت قدم بودن اهمیت زیادی دارد به ویژه هنگامی که تصمیم می‌گیرید رفتاری معین را نادیده بگیرید و تسامح داشته باشید. وقتی که تصمیم می‌گیرید گله کردن و غر زدن فرزندتان را نادیده بگیرید، هر بار که این رفتارها را مشاهده کردید باید تسامح داشته باشید. اگر یکبار رفتار او را نادیده بگیرید، بار دوم واکنش نشان دهید، بار سوم واکنش نشان دهید و در مرتبه بعد تسامح به خرج دهید، این نوسان رفتار موجب می‌شود تا رفتاری که در فرزندتان می‌بینید ، ادامه یابد.

مطمئن شوید که در مورد یک رفتار خاص به طور کامل و همه جانبه تسامح دارید.

بسیاری از والدین تصور می‌کنند توانسته‌اند رفتاری را نادیده بگیرند در حالی که چنین نیست و تسامح کامل و صد درصد نشان نداده‌اند، لذا وقتی از این روش استفاده می‌کنید، باید مطمئن شوید که تمامی واکنش‌ها، اعم از لفظی (نصیحت کردن، دادن زدن و غر زدن) و غیرلفظی (چشم غره رفتن، سر تکان دادن و در به هم کوبیدن) را کنترل می‌کنید.

به روش تسامح ادامه دهید حتی اگر رفتار مورد نظر بدتر شود.

گاهی اوقات نادیده گرفتن یک رفتار، قبل از اصلاح، موجب وخیم‌تر شدن آن می‌گردد. کودکی که پس از 10دقیقه آزرده ساختن مادرش به خواسته خود می‌رسد، اگر رفتار آزاردهنده ی او برای نخستین بار نادیده گرفته شود، ممکن است تا 15، 20 یا 30 دقیقه به این رفتار ادامه داده و اصرار به خرج دهد ولی اگر دریابد که با ادامه ی این رفتار نیز والدین او حساسیتی نشان نمی‌دهند و در این بی‌توجهی پافشاری و جدّیت دارند، شدت و میزان استفاده از رفتار آزار‌دهنده‌اش را کاهش می‌دهد زیرا متوجه می‌شود که حاصلی برای او ندارد؛ اما تا زمانی که از بی‌ثمر بودن رفتارش اطمینان حاصل نکند، به رفتارش ادامه خواهد داد.

ابتدا یک رفتار را نادیده بگیرید سپس از سایر مجازات‌ها استفاده کنید.

در مواردی که فرزندتان سعی دارد با نشان دادن رفتاری خاص، شما را به نشان دادن عکس‌العمل وادار کرده و از این طریق به خواسته‌های خود دست یابد، استفاده از روش تسامح موفقیت‌آمیز خواهد بود، ولی در بعضی موارد، استفاده از این روش به تنهایی برای اصلاح یک رفتار کافی نیست و این اقدام باید با سایر مجازات‌ها همراه گردد.

منبع : tebyan.net