برای خواندن مقاله ی قبل اینجا را کیک کنید.

دیر زمانی است که با مطرح شدن سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، نوک پیکان بسیاری از سازمان‌های مسئول به طرف پلشتی ظاهری این پدیده ی شوم یعنی معتادان، نشانه‌گیری می‌شود. غافل از اینکه چرخه مواد مخدر با فرایندی از قبیل، کاشت، داشت، برداشت، تولید، ترانزیت، توزیع، و در نهایت مصرف همراه است . تأکید بیش از اندازه بر یک بخش، موجب نادیده گرفتن سایر مولفه‌ها می‌شود.

اخیراً مصاحبه‌هایی را در نشریات می‌خواندیم که با معتادان خیابانی برخورد خواهد شد و هر معتادی که تحت درمان نباشد، توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مراکز نگهداری اعزام خواهد شد. شاید برای شما هم سوال باشد که معتاد خیابانی یعنی چه؟

معتاد خیابانی، معضلی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر ملل مترقی نیز مشکل آفرین شده است. این معتادان که به دلایل متعدد از جمله اختلال در عملکرد اجتماعی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی، شخصیتی و از همه مهمتر انتقال بیماریی‌های مسری و عفونی همچون AIDS دچار مشکل شده‌‌اند، دارای ویژگی‌های عمومی ای هستند که اگر مقداری تأمل کنیم، برخی از این ویژگی‌ها را در اطراف خودمان خواهیم دید، از جمله ویژگی‌های این افراد عبارت است از:

1- مصرف مواد سنگین و خطرناک مثل هرونین و کراک، ابزار سنگین و خطرناک و روش‌های غیربهداشتی همچون تزریق.

2- اگر در تأمین یک ماده با مشکل مواجه شوند، از مصرف سایر مواد دریغ نمی‌کنند. یعنی عموماً مصرف کننده ی چند موادی می‌باشند.

3- خانواده و اجتماع ، آنان را فاقد مهارت قلمداد می کند وکم کم از چرخه ی مفید اجتماعی خارج می شوند.

4- فاقد شغل و حرفه و مهارت حرفه‌ای لازم هستند.

5- دارای بیماری‌های مرتبط به رفتار جنسی هستند.

6- دارای ظاهری عموماً غیرطبیعی و دور از هنجارهای متعارف اجتماعی هستند.

7- بسیاری از آنها ناقل بیماری‌های مسری همچون هپاتیت و یا AIDS هستند.

8- هدف زندگی آنان تامین مواد مورد نیاز به هر قیمتی ، حتی ارتکاب جرائمی مثل سرقت، فحشا، گدایی و سایر بزهکاری‌هاست.

9- جز پرسه زن، رفتار یا مهارتی در آنان دیده نمی‌شود.

10- چون از نظر مالی در فشار هستند، به ناچار از مواد ناخالص و خیابانی استفاده می‌کنند و یا از سایر معتادان مواد را گدایی می کنند .

11- همواره اجساد آنان در خرابه‌ها مشاهده و خطر مرگ در اثر بی‌خانمانی و یا مصرف مزمن و خطرناک، آنان را تهدید می‌کند.

12- مهاجرت فصلی به مناطق مختلف کشور را دارند.

13- بسیاری از آنان دارای اختلالات شخصیتی و روانی هستند.

14- متأسفانه، در نوک پیکان اولین دستگیری‌های دوره‌ای پلیس هستند.

15- سوابق درمان و بازپروری مکررداشته و شکست‌های درمانی آنان زیاد است.

16- سوابق مکرر دستگیری و زندان دارند.

17- جالب اینکه حتی مورد اعتماد فروشندگان مواد مخدر و قاچاق چیان نیستند زیرا توجه نیروهای پلیس را به آنان جلب می‌کنند.

18- چون ناقل بیماری‌های مختلف هستند، بهداشت عمومی جامعه را با تهدید مواجه می‌کنند.

19- هر جا آنان هستند احتمالاً خرید و فروش مواد، تزریق و مصرف نیز شایع است.

20- فاقد اسناد و مدارک هویت اجتماعی همچون شناسنامه، گواهینامه، کارت‌ملی، و پاسپورت هستند.

شایان توجه مسئولین مربوطه! آیا دستگیری‌های فعلی، با لحاظ کردن ویژگی‌های فوق انجام می‌گیرد؟ چه کسی دستورالعمل دستگیری‌ها را تدوین و چه کسی دستگیری‌ها را انجام می‌دهد؟

به نظر شما کاربران عزیز چه ویژگی‌های دیگری در این گروه وجود دارد، با ما درمیان بگذارید.

نویسنده : دکتر نیکو زاده - تبیان

منبع : tebyan.net