همان‌گونه که می‌دانیم نقش مادر در تربیت فرزندان، اهمیّت و حساسیت ویژه‌ای دارد و در رقم خوردن سرنوشت فرزندان بسیار تعیین کننده است. وجود مادر، گرمی بخش کانون خانواده و روشنگر راه زندگی سعادتمندانه ی اعضای آن است. آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد، تحلیل چگونگی رابطه ی مادران و دختران است که از ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار می‌باشد.

همه ی ما در توصیف رابطه ی مادر و فرزند بر این باوریم که باید تلاش کنیم زیباترین، والاترین و با معناترین گل واژه‌ها را در گنجینه ی کلمات بیابیم تا بتوانیم تجلّی اوج محبّت و عشق و فداکاری و ایثار را بر عریضه ی حال ترسیم نماییم و در روایت رابطه ی خاص مادرها و دخترها فراتر رفته، همه ی صمیمیّت‌ها، همدلی‌ها و همرازی‌ها را نیز در آیینه ی وجودشان بخوانیم.

«مادر» این باغبان شکوفه‌های حیات، معناگر همه ی خوبی‌ها، سرچشمه ی محبّت، اسوه ی صبوری و ایثار و

منبع : tebyan.net