بوشهر

تلفن: 0771-3538662     

خ امام ـ روبروی دانشگاه محمدرسول ا... ـ خ فرعی فاطمیه

امید

تلفن: 0771-5553028     

بوشهر ـ خ امام (ره) ـ ساختمان پزشکان طوس

(DIC)

تلفن: 0771-2524330     

بوشهر ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ توحید ـ روبروی اداره برق عسلویه ـ مرکز DIC تولدی دوباره

دشتستان

توانگر

تلفن: 077342-47185     

دشتستان ـ برازجان ـ خ شهید چمران ـ جنب عکاسی موجی

راه نو

تلفن: 077342-30300     

دشستان ـ برازجان ـ خ بیمارستان ـ خ 17 شهریور

سلامت‌گستر

تلفن: 077342-42481     

دشتستان ـ برازجان ـ خ بیمارستان _ ساختمان نوید

خورموج

نجات

تلفن: 0772622-2976     

خورموج ـ خ شهید بهشتی ـ کوچه شهید هنری

دیر

مهر

تلفن: 0772822-6358     

دیر ـ خ شهیدبهشتی ـ روبروی بانک ملی

تنگستان

نوید

تلفن: 0772522-4138     

تنگستان _ اهرم _ خ اصلی _ جنب داروخانه دکتر زارع

بخش خانواده و زندگی

منبع : tebyan.net