ارومیه

ایران

تلفن: 0441-2241100     

سرپایی درمان بازتوانی معتادان

تلفن: 0441-3850860     

ارومیه ـ انتهای خ 8 شهریور ـ ابتدای خیابان عارف ـ روبروی دانشگاه پیام نور

مرکز اجتماع درمان مدار ارومیه

تلفن: 0441-3441608     

خ 8 شهریور _ جنب دانشگاه پیام نور _ خ عارف

مرکز دولتی

تلفن: 0441-3850860     

ارومیه – خ 8 شهریور – اول خ عارف ـ روبروی دانشگاه پیام نور – مرکز سرپایی و بازتوانی معتادان

نوین

تلفن: 0441-2231813     

ارومیه ـ خ عطائی ـ اول زیرگذر ـ روبروی بانک سپه ـ ساختمان نوید ـ واحد یک

ماکو

نوید

تلفن: 0462-3223019     

ماکو ـ خیابان امام ـ ربروی بانک کشاورزی

خوی

امید

تلفن: 0461-2231717     

خوی ـ بلوار ولیعصر ـ ابتدای اعتمادیه دوم ـ طبقه فوقانی نمیشگاه جم ـ پلاک 113

مهاباد

دکتر صالحی

تلفن: 0442-2227341     

مهاباد _ چهارراه آزادی _ ساختمان پزشکان رازی _ طبقه دوم

تکاب

خانه سبز

تلفن: 0482-5225350     

تکاب _ خ امام – روبروی شهرداری

منبع : tebyan.net