مقاله ی قبل(جگر شیر نداری؟)

گفتن «نه» و یا «بله» در مقابل درخواست دیگران زمانی که به اختیار خود انسان باشد، جرات‌مندی است.

هرگاه در مقابل درخواست غیرموجّه و نا به‌جای دیگران به دلیل رودربایستی یا ترس و یا هر دلیل غیرمنطقی دیگری نتوانیم با جرات از کلمه‌ی «نه» استفاده کنیم، خود را مورد هجوم بسیاری از آسیب‌ها و فشارها قرار خواهیم داد.

از جمله‌ مواردی که ضرورت است از کلمه‌‌ی «نه» به عنوان یک ناجی مقدس ارتباطی استفاده کنیم، موقعیت‌های زیر می‌باشد:

1- زمانی که از سوی دیگران خواسته‌ای نامعقول مطرح می‌شود.

2- زمانی که مشغول کار مهمّی هستیم، شخصی کاری با اولویت کمتر را به ما پیشنهاد می‌دهد.

3- زمانی که برای «کار پیشنهادی» مهارت و دانش کافی را نداریم.

4- زمانی که خیلی عصبانی و ناراحت هستیم.

5- زمانی که «کار پیشنهادی» را کس دیگری می‌تواند به خوبی انجام دهد.

6- زمانی که پیشنهاد دهنده، به هویت و حریم شخصی ما قصد تجاوز داشته باشد.

7- زمانی که از ما برخلاف علائق، معیارها یا اعتقادات دینی و ارزشی ما، چیزی را طلب نمایند.

مواردی که رفتار جرات‌مندانه توصیه نمی‌شود:

1- زمانی که در موقعیت خطرناکی قرار داریم. مثلاً زمانی که شاهد صحنه‌ی تصادف در خیابان و مجروح شدن دیگران بوده‌ایم و از ما می‌خواهند مجروحین را به مرکز درمانی برسانیم، ردّ جرات‌مندانه به درخواست آنان می‌تواند بسیار مشکل آفرین و خطرساز باشد.

2- زمانی که طرف مقابل ما در شرایط روحی مناسبی قرار ندارد. مثلاً شخصی با حالت خشم و عصبانیت تمام، با عجله وارد نانوایی شده و خارج از نوبت نان را برمی‌دارد، در این جا درخواست جرات‌مندانه به عمق مشکل می‌افزاید.

3- زمانی که دیگران می‌خواهند با رفتارشان ما را تحریک کنند. مثلاً شخصی که در حال کشیدن سیگار می‌باشد، می‌خواهد درباره‌ی مضرّات مصرف سیگار با ما بحث کند.

مهارتهایی برای ابراز جرات‌مندی:

برای عینی‌تر کردن کاربرد مهارت‌ها، فرض کنیم کسی ما را به میهمانی دعوت می‌کند که اهالی آن خانه را نمی‌شناسیم، در این صورت از روش‌های بیان جرات‌مندانه‌ی زیر استفاده می‌نماییم:

1- «نه» گفتن:

نه نمی‌آیم.

من اهل این جور میهمانی‌ها نیستم.

نه حتماً باید بروم منزل.

2- تغییر دادن موضوع:

در این روش موضوع صحبت را عوض می‌کنیم.

راستی فیلم دیشب را دیدی؟

فردا امتحان داریم؟

لباسی که خریدی، خیلی قشنگه!

3- دلیل آوردن:

رفتن به خانه‌ای که نمی‌شناسم را اصلاً درست نمی‌دانم.

دلیلی ندارد به جایی بروم که راضی نیستم.

روحیه‌ام در این‌جور میهمانی‌ها ضعیف می‌شود.

4- ایجاد احساس شخصیت مهم‌تر در طرف مقابل:

انتظار نداشتم این پیشنهاد را به من بدهی!

من روی شما یک جور دیگر فکر می‌کردم!

من شما را عاقل‌تر از این‌ها می‌دانستم!

5- ارائه‌ی پیشنهاد بهتر:

حاضرم با شما سینما بیایم ولی میهمانی نمی‌آیم.

بیا برویم منزل ما.

6- نشان دادن‌شان بالای خانوادگی خود:

در خانواده‌ی ما رسم نیست که در این جور میهمانی‌ها شرکت کنیم.

اگر این موضوع را در خانواده‌ام مطرح کنم، آن‌ها خیلی تعجّب می‌کنند.

7- بیان موضوع در قالب شوخی:

من هنوز بچه‌ام، بزرگ نشده‌‌ام.

من شب‌ها زود خوابم می‌بره.

8- پافشاری و اصرار در ردّ درخواست:

گفتم که اهل رفت و آمد با غریبه‌ها نیستم.

دیگر حرفش را نزن، به هیچ‌وجه نمی‌آیم.

9- دور شدن از موقعیت:

در مواقعی که می‌بینیم شخص خیلی اصرار می‌کند، بهتر است از آن محل و موقعیت دور شویم.

10- ابراز همدلی:

شاید دلت می‌خواست که من با شما بیایم، این موضوع را می‌فهمم ولی متاسفانه در این گونه میهمانی‌ها شرکت نمی‌کنم.

11- پیدا کردن راه حل مناسب با نظر خواستن از طرف مقابل:

موافقید جایی غیر از میهمانی برویم که شما هم دوست داشته باشید؟

12- معذرت‌خواهی:

با عرض پوزش به هیچ‌وجه نمی‌آیم، امیدوارم مرا ببخشید.

13- تشکر و قدردانی:

لطف کردید مرا به میهمانی دعوت کردید، ولی من دوست ندارم و نمی‌آیم.

منبع : tebyan.net