نحوه ی برخورد با رفتارهای روزمره نوجوانان(1)


والدین اغلب به‌گونه‌ای خاص درباره ی رفتار و روحیاتی که نوجوانان دارند، احساس نگرانی می‌کنند. ابتدااطلاعاتی را در زمینه ی شیوه‌های موثر در مدیریت رفتارها در اختیار شما قرار می‌دهیم. این شیوه‌ها به شما کمک خواهد کرد تا برخوردی مناسب با فرزندتان داشته باشید. چطور می‌توانید کاری کنید که فرزندتان با شما همکاری کند؟ برای این‌که فرزندتان اتاق خود را تمیز کند و به موقع به خانه بیاید چه باید بکنید؟ چگونه می‌توانید بی‌توجهی او را برطرف سازید و یا کاری کنید که خواهر یا برادر خود را آزار ندهد؟

برخی از شیوه‌های ارائه شده در این مقاله، کاهش درگیری در خانواده شما را تضمین خواهد کرد.

شما پیش از هر چیز باید رفتاری را که می‌خواهید با آن برخورد کنید، مورد تحلیل قرار دهید. آنگاه قوانین و یا انتظارات و پیامدها و نتایج رفتارها را به‌‌طور هم زمان تدوین نمایید، قبل از آن‌که قوانین زیر پا گذارده شوند. منظور خود را از هر سخنی که می‌گویید روشن کنید و در سخن گفتن حد اعتدال را رعایت کنید و در مورد چیزی که می‌گویید پی‌گیری و ثبات داشته باشید.


تحلیل رفتارها

بسیاری از والدین در توضیح رفتار نوجوانان می‌گویند: «پسرم نمی‌خواهد عضو خانواده ی ما باشد»، «دخترم افسرده و غمگین است»، «دخترم در مدرسه تحرکی ندارد»، «پسرم همیشه عصبانی است»، «پسرم همیشه در حال رنجاندن دیگران است»، «دخترم بالغ نشده است»، و...

نخستین پاسخ من در برخورد با این توضیحات، مطرح ساختن پرسش‌هایی از این قبیل است: «می‌توانید مثالی برایم بزنید تا منظورتان را از این‌که می‌گویید پسرم نمی‌خواهد عضو خانواده ما باشد روشن سازد؟»، «فرزند شما چه رفتاری دارد که فکر می‌کنید او آدمی عصبانی است؟»، «فرزند شما چه رفتاری دارد که فکر می‌کنید او بالغ نشده است؟» به عبارت دیگر از والدین می‌خواهم تا درباره ی رفتارها به‌طور موردی فکر کنند نه به‌طور کلی. وقتی من می‌گویم: «دخترم افسرده است» ممکن است منظورم این باشد که او علاقه‌اش را به اموری که برایش اهمیت داشته از دست داده است. وقتی شما می‌گویید: «دخترم افسرده است» ممکن است منظورتان این باشد که او همیشه در اتاقش می‌ماند و به‌طور پیوسته گریه می‌کند. فقدان تحرک در مدرسه معانی متعددی دارد: او توانایی انجام کارهای الف و ب را دارد ولی فقط می‌تواند نتیجه ج را به دست آورد، او در مطالعه ی درس‌های مدرسه و یا انجام تکالیف خود تنبلی می‌کندیا حواس او در سر کلاس پرت است.


جزیی‌نگر باشید

قبل از برخورد با یک رفتار و دگرگون ساختن آن، نخست باید آن رفتار را به طور صریح و مشخص روشن نمایید. اگر چه ممکن است موفق نشوید کاری کنید که پسرتان همیشه با شما زندگی کند ولی می‌توانید کاری کنید که رفت و آمد او با شما بیشتر شده و در روابط خانوادگی درگیر شود. اگر می‌گویید فرزند نوجوان شما عصبانی است، او دقیقاً چه می‌کند؟ آیا دائماً غر می‌زند، یا هنگامی که با او صحبت می‌کنید شکلک در می‌آورد، یا در را به هم می‌کوبد، یا در مقابل مشکلات کوچک ضعیف و شکننده است و به سرعت افسرده می‌شود؟ آیا دختر شما به سن 15 سالگی رسیده و هنوز برای لباس پوشیدن خود از شما کمک می‌خواهد؟ بسیاری از والدین برای مشخص ساختن یک رفتار خاص، دچار مشکل می‌شوند. زیرا اغلب در مورد رفتار فرزندشان به طور کلی سخن می‌گویند.

گام نخست در تغییر رفتار عبارت از این است که : سعی کنید جزئی‌نگر باشید نه کلی‌نگر

از اظهارات مبهم و کلی خودداری کنید و رفتاری را که باعث نگرانی شما شده است به‌طور دقیق مشخص سازید و برای خود روشن کنید که دقیقاً قصد دارید چه چیزی را تغییر دهید.

به پیامدها و نتایج رفتارها بیندیشید

پس از این‌که یک رفتار را به طور دقیق مشخص کردید، می‌توانید پیامدها و نتایج آن را تحلیل کنید. به عنوان مثال، کودکی که هیچ‌گاه نمی‌تواند مخالفت با خواسته‌هایش را بپذیرد، چگونه دچار این روحیه می‌شود؟

درمقاله ی بعد به ذکر دو مثال و تحلیل آن در این رابطه می پردازیم.

ادامه دارد...

منبع : tebyan.net