مصرف بیش از اندازه قرص های اکستازی می تواند باعث عوارض برگشت ناپذیر مغزی به خصوص از بین رفتن حافظه و مختل شدن قوه ادراک شود.

«رامتین فرخی پندار» داروساز اظهار داشت: مصرف این قرص ها سبب ایجاد بیماری های قلبی، کلیوی و ریوی شده و قطع یکباره آن پس از استفاده طولانی مدت ، عوارضی همچون : افسردگی شدید، ضعف حافظه و علائم شبیه سرماخوردگی را به همراه می آورد.

وی با اشاره به این که قرص های اکستازی  دارای ناخالصی های فراوان و مواد خطرناک همچون ترکیبات آمفتامین، LSD،‌ فنیل پروپانول آمین و ... است اظهار داشت: این ناخالصی ها باعث توهم زایی در مصرف کنندگان می شود.

"فرخی پندار" تصریح کرد: همچنین، قرص های اکستازی سبب افزایش انرژی شده و مصرف هر نوبت آنها می تواند باعث مصرف ذخیره سروتونین مغز شود، بنابراین به دلیل این که جهت ذخیره مجدد این هورمون حدود 15 روز به طول می انجامد افراد در این مدت دچار افسردگی حاد می شوند.

وی افزود: اثرات قرص های اکستازی  20 دقیقه پس از مصرف ظاهر شده و حدود یک الی دو ساعت ادامه می یابد.

گفتنی است، قرص های اکستازی با نام شیمیایی متیلن دی اکسی آمفتامین، XTC اکس، E و ... به کار می رود.

اولین بار نیز به عنوان یک دارو در درمان بیماری های روانی وارد بازار شدند. همچنین، این دارو معادل مواد اعتیادآور کوکائین،‌ هروئین و مورفین است .

منبع : tebyan.net