bxs1

نوجوانان به وجود همسالان خود اهمیت بیشتری می دهند. زمانیکه نوجوان از سوی همسالان خود بدلایلی طرد می شوند به روحیه آنها صدمه می زند. مهارتهای اجتماعی می تواند کمک کننده باشد.

در دوران نوجوانی نقش همسالان، پررنگ تر می شود. بنابراین ارتباط و دوستی با همسالان قسمتی از رشد شخصیت و هویت یک نوجوان محسوب می شود. توجه و تایید همسالان برای نوجوان از اهمیت بسزایی برخوردار است. زمانیکه نوجوانی نمی تواند روابط موفقیت آمیزی با همسالان خود برقرار کند، علاوه براینکه

منبع : tebyan.net