درک قواعد زندگی برای  نوجوان

یکی از دغدغه های والدین در مورد نوجوانشان نظم و انظباط آنها است که با تعیین چهارچوب ها،  ارزشهای خانوادگی و دادن مسئولیت می تواند این امر را در نوجوان رشد و پرورش داد.

مسئله انضباط در ذهن همه والدین وجود دارد. بعنوان مثال:  فرزندم در چه زمانی باید مسئول کارهای خود باشد؟ چه مقدار مسئولیت باید به او واگذار کنم تا بتواند در زندگی نظم و انضباط را فرا بگیرید؟ و یا اینکه فرزندم در آینده زندگی خود را چگونه اداره خواهد کرد و چگونه فردی خواهد شد؟

آنچه در مورد نظم و انضباط اهمیت دارد، این است که نظم و انضباط از ارزشها و روابط والدین با یکدیگر، نحوه سازمان دهی آنها به امور خانه و بیرون از منزل ناشی می شود و فرزندان از نحوه عملکرد آنها الگو برداری می کنند.

 

نظم و انضباط  یعنی اینکه هر کاری را براساس برنامه و زمان مناسب آن انجام دهیم، بتوانیم اولویتها و نحوه برنامه ریزی را در زندگی مشخص کنیم.  در زمینه نظم و انضباط باید سه شاخص را برای نوجوانان مشخص کرد:

درک مقررات و قواعد زندگی، درونی کردن آنها ، ترجیح دادن منافع فردی . نظم و انضباط فرایند اکتسابی است. آموزش و عادات تربیتی در این امر دخیل هستند. عاداتی که مبتنی بر آگاهی و درک آن باشد و استدلال آن برای فرزند مشخص باشد. به درک درست مقررات و درونی کردن آن توسط نوجوان کمک می کند.

 

فرا گرفتن نظم و انضباط به دوران کودکی و نوجوان بر می گردد. تعهد به انضباط ، توجه و پیگیری والدین، نوجوان را متعهد می کند حد و مرزهای خانواده را رعایت کند. خانواده باید در نظر داشته باشد، نوجوانی دوران بحث و جدل است. نوجوان گاهی با پنهان کاری از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، اگر دوست دارید خانه تمیز باشد، اتاق او نامنظم است. با این کارها نوجوان می خواهد فردیت و استقلال و هویت خود را نشان دهد که بسیاری از این رفتارها موقتی و گذرا است. نوع گفتگو و برخورد شما می تواند تعهد به نظم و انضباط در نوجوان را بوجود آورد.

 

بنابراین برای اینکه نوجوان نظم و انظباط را رعایت کند نباید ضعف های او را به رخش بکشید و یا اینکه بگویید ما نوجوان بهتری از تو بوده ایم...

لازم است همان گونه که برای آنها محدودیت مشخص می کنیم، مقداری میدان هم به آنها بدهیم تا خوداتکایی و احساس مسئولیت در آنها رشد کند. بیشتر نوجوانان اصول اساسی خانواده را جدی می گیرند. حتی اگر در حال نق زدن باشند. بنابراین اصول و ارزشها را باید برای نوجوان مشخص کنیم زیرا با نامشخص بودن آنها نوجوان دچار سردرگمی می شود. داشتن اصول و محدودیتها در نهایت موجب می شود تا نوجوان و والدین به یکدیگر عشق بورزند.

 

زمانیکه نوجوان نظم و انظباط  ما را نادیده گرفت، البته با درک شرایط او، پیامدی برای عواقب رفتار او در نظر بگیرید .در هنگام تعیین عواقب رفتار به او اجاز اظهار نظر بدهید. برای او  مشخص کنید اگر رفتار اشتباهی مرتکب شود، چه چیزی در انتظارش خواهد بود، حتما تاکید کنید، کدام رفتارش اشتباه است، از کدام رفتار او ناراحت هستید. پرخاشگری نکنید، مداوم رفتار اشتباه او را گوشزد نکنید، والدین همیشه باید در نظر داشته باشند، در کنار این گونه مسائل، نکات مثبت او را ببینید، تعریف و پاداشهای لازم و بموقع برای او ارائه دهید تا در عین آموزش رفتار درست، صمیمت خود را نیز حفظ کرده باشید.

شما به عنوان والدین ،باور داشته باشید همکاری و مشارکت برای رشد نوجوان لازم است و موجب پرورش حس مسئولیت، خودباوری نوجوان می شود.

در نهایت برای اینکه نوجوانان در نظم و انظباط همکاری بیشتری با پدر و مادرها انجام دهند، در این زمینه والدین وظایفی دارند از جمله :

باور داشته باشند همکاری و مشارکت برای رشد نوجوان لازم است و موجب پرورش حس مسئولیت، خودباوری نوجوان می شود .

 

نحوه انجام فعالیتها و مسئولیت های نوجوان را لذت بخش تر کنند با محبت کردن و دادن هدیه ، نحوه همکاری را برای او خوشایند تر کنند تا پذیرش آن برای نوجوان آسانتر شود و توقعات والدین هم راحت تر برآورده شود.

 

زهرا خسروجردی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net