احساسات در دوران نوجوانی

هر شهری نقشه ای دارد که بدون آشنایی با آن نمی توان در آن زندگی کرد. ورود به دوران نوجوانی مانند ورود به یک شهر جدید است و خیلی چیزها، غریب و بیگانه است.

نوجوانان برخی اشتباههای فکری دارند که در روابط آنها با دیگران تنش ایجاد می کند. از جمله:  من دیگر بزرگ شده ام  و نباید به حرفهای دیگران گوش کنم، من باید خودم را از خانه و خانواده دور کنم تا آنها مرا باور کنند؛ هیچکس حق دخالت در کارهای مرا ندارد خودم بهتر از هر کسی می دانم که چه کار کنم با چه کسانی رفت و آمد کنم و چه تیپی بزنم؛ پدر و مادر و مربیانم قدیمی شده اند و اصلا دوره مرا درک نمی کنند.

بلوغ مرحله ای از رشد انسان است که در اثر بیداری غده های غریزی و فعال شدن آن دگرگونی های ویژه ای در شخص پدید می آید که بایک سری علایم و ویژگی های جسمانی و روانی همراه است.

الف: انواع بلوغ

بلوغ بدنی: شامل نهایت رشد بدنی می باشد که اوج و کمال رشد اندام حدود 23-25 سالگی است.

بلوغ جنسی: رسیدن فرد به مرحله ای که قادر به ایفای نقش جنسی و تولید مثل باشد.

بلوغ اجتماعی: مرحله ای که شخص قدرت تدبیر امور خانواده را پیدا کرده و در برابر قانون پاسخگو است.

بلوغ اقتصادی: شخص قدرت برنامه ریزی و تدبیر امور اقتصادی و کسب درآمد را پیدا می کند و می تواند در اموال خود تصرف کندو خرج خانواده اش را بپردازد.

بلوغ عاطفی: خروج کودک از انگیزه های کودکانه و نشان دادن عواطف خود به شکل بزرگترها مخصوصا در محبت و دوستی با دیگران.

بلوغ شرعی: مرحله ای از رشد که شخص بالغ و مکلف می شود و انجام واجبات مثل نماز و روزه و رعایت تکالیف دینی بر او واجب می شود.

 

ب. خصوصیات این دوره از دیدگاه روان شناسان

دوره انتقال: به دلیل این که از مرحله کودکی و وابستگی به مرحله استقلال و دنیای بزرگترها وارد می شود.

دوره اضطراب: به دلیل شرایط خاص دنیای بلوغ و بیداری غده های جنسی و مواجهه با تکلیف و مسئولیت ها .

دوره عصیانی و نافرمانی: چون احساس بزرگی و استقلال می کند و در جستجوی خویشتن سازی است و می خواهد به تنهایی برای خود شخصیت والا  و برتر بسازد.

 

ج. توصیه ها

** این حق مسلم نوجوان و جوان است که استقلال طلب و آزادی خواه باشد. چرا که استقلال طلبی تمایل طبیعی آماده شدن برای زندگی مستقل بزرگسالی است. درست است که والدین و بزرگترها هم باید روحیات یک نوجوان را درک کنند ولی آن به این معنی نیست که لجام کج خلقی و خونسردی را به دست گرفته و با آنها به نافرمانی و بی احترامی رفتار کنند

** نوجوان و جوان چون شیفته مهر و محبت است و تمایل به مشارکت در اجتماع به صورت انتخاب دوست و عضویت در گروهی دارد و باتوجه به این که دوستان خوب در کنار خانواده نقشی مهمی در زندگی او ایفا می کنند. به همین دلیل دقت در انتخاب دوست بسیار مهم است و نباید این گرایش فطری به هم زیستی مفرط با گروه همسالان منجر شود که گاهی باعث افتادن در دام گروههای انحرافی می شود .

**چون این دوره دوره تخیل و فرورفتن در رویاها است و امکان دارد که به دلیل تغییرهای محسوس در جسم و بلوغ جنسی گاه این تخیلات کانال های خاصی پیدا کنند به همین دلیل کوشش کنند، وقت های بیکاری و تنهایی خود را با فعالیت های متنوع ورزشی وهنری و فرهنگی و مانند آن پر کنند و نگذارند افسردگی و گوشه نشینی گریبان گیر شما شود.

** در صورتیکه در درون خود احساس بی ثباتی کردید و یا با یک مشکل هیجانی یا اختلال رفتاری یا یک مساله شرعی روبرو شدید. اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و تلاش کنید با والدین و فردی مورد اطمینان و آگاه مشاوره داشته باشید.

کسی که دارای تربیت صحیح و ایمانی پایدار باشد می تواند دوره بلوغ فطری و الهی را به راحتی پشت سر گذاشته و پیروز باشد

د. بلوغ و گرایشهای فطری و الهی

روانشناسان دوران بلوغ را دوران ماوراء الطبیعه یا متافیزیک می نامند و این امر حتی در مورد افرادی که در خانواده های مذهبی نبوده و در چنان محیطی رشد نیافته اند صادق است. آرنولد گزل روانشناس معروف امریکایی می  گوید بلوغ سن شکوفایی هاست و نوجوان متوجه امور عقلانی مذهبی و هنری می گردد.

در این دوره فطرت او همچنان بیدار و ذهن و عاطفه و روانش متوجه خداوند است اما شرایط خاص زیستی و بیداری غدد او سبب می شود که او در اندیشه دیگری باشد و بین خیر و سعادت و انحراف دست و پا بزند که برخی در فرجام این تلاش برنده و برخی بازنده هستند. کسی که دارای تربیت صحیح و ایمانی پایدار باشد می تواند این دوره را به راحتی پشت سر گذاشته و پیروز باشد.

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net