محافظی قوی در برابر اعتیاد

استفاده از مواد مخدر یکی از نگرانی های والدین است. آگاهی ازعوارض منفی و پیامدهای مختلف آن و بکاربردن روشهای مناسب ارتباطی و حمایتی، نوجوان را در برابر استفاده از مواد مخدر ایمن می کند.

روشهایی در این امر به شما کمک می کند که عبارتند از :

پیوند خانوادگی: پیوند با خانواده و داشتن رابطه محبت آمیز و صمیمی با والدین عامل محافظی بسیار قوی است. لازم است ارتباط خود را با نوجوان از طریق رابطه دوستانه و همدلانه و همچنین فعالیتهای مشترک حفظ کنید. فعالیتهای مشترک مانند با هم ورزش کردن، سینما رفتن و...

شناختن دوستان نوجوانتان: دوستان فرزندتان و والدین شان را به خوبی بشناسید. این کار به شما کمک می کند تا بدانید فرزندتان با چه کسانی معاشرت می کند. هنگام خروج فرزندتان از خانه، از او بپرسید با چه کسی بیرون می رود؟ کجا  می روند و چه برنامه ای دارد؟ پس از بیرون رفتن از خانه او را کنترل کنید. با والدین دوستان فرزندتان در ارتباط باشید.

گفتگو و شنود با فرزندتان: با فرزندتان درباره مواد و اعتیاد صحبت کنید. مواظب باشید که فقط شما سخنران نباشید. گاهی شنیدن بهتر از بحث کردن است. یکی از مسائلی که فرزندان به آن فکر می کنند این است که پدر و مادرم درباره مصرف مواد چه نظری دارند؟ در گفتگو اگر فرزندان واکنش مناسبی از جانب شما ببینند خطر مصرف مواد در آنها کاهش می یابد. در عین گفتگو خودتان را برای پاسخ گویی به سئوالات فرزندتان نیز آماده کنید یعنی درباره سئوالاتی که ممکن از شما بپرسد فکر کنید تا غافلگیر نشوید.

نه گفتن را به نوجوانتان بیاموزید: گاهی نوجوانان از مصرف مواد خوششان نمی آید اما در مقابل فشار همسالان            نمی توانند به خوبی مقابله کنند، شما می توانید در این زمینه با فرزندتان درباره عکس العمل های او صحبت کنید در صورت لزوم درباره راه حل ها و پیشنهاداتان با یکدیگر گفتگو کنید.

فعالیتهای متنوعی را برنامه ریزی کنید: با مشارکت نوجوان فعالیتهای متنوعی را برای او برنامه ریزی کنید. فعالیتهای متنوع و داشتن برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی، تفریحی به نوجوان کمک می کند تا برای خود با هدف و برنامه ریزی زندگی کند و زمان کمتری را به بطالت و بیهودگی بگذراند.

الگوی مناسبی برای نوجوانتان باشید: اگر سیگار می کشید مسئوولیت آنرا به عهده بگیرید که در این زمینه اشتباه کردید و مصرف آنرا متوقف کنید، درباره پیامدهای و عوارض آن با نوجوانتان گفتگو کنید. بهتر است درباره عوارض فوری آن مانند سیاه شدن لب، خراب شدن دندانها و خشک شدن پوست صحبت کنید. تحقیقات نشان داده است زمانیکه درباره عوارض شدید آن مانند سرطان ریه، سرطان مری و سکته های قلبی صحبت می کند افراد کمتر انگیزه برای ترک آن پیدا می کنند زیرا تصور می کنند که تا ابتلا به بیماریها زمان زیادی وجود دارد. اما گوشزد کردن عوارض فوری انگیزه فرد را  برای عدم استفاده از آن یا ترک آن افزایش می دهد.

فرزندتان از ارزشها و اینکه از وجود مصرف مواد مخدر در خانه حمایت نمی کنید، آگاه باشد. همچنین در موقعیتهای که درباره این مسئله صحبتی می شود مانند برنامه های تلویزیون احساس فرزندتان را در این باره بپرسید

سپربلای او باشید: وقتی فرزندتان به جای می رود که محیط مناسبی ندارد در کنارش باشید و از او حمایت کنید. اگر به همراه او به جایی رفتید که مواد مخدر و الکل استفاده می کنند فورا آنجا را ترک کنید.

موضع تان را مشخص کنید: فرزندتان از ارزشها و اینکه از وجود مصرف مواد مخدر در خانه حمایت نمی کنید، آگاه باشد. همچنین در موقعیتهای که درباره این مسئله صحبتی می شود مانند برنامه های تلویزیون احساس فرزندتان را در این باره بپرسید.

 

 

 

زهرا خسروجردی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net