نقش علامت سوال در زندگی

ما در هر لحظه از زندگی  ، با اطلاعات گوناگونی مواجه می‌شویم. برای حیوانات و انسان نخستین ، این اطلاعات دست اول بودند؛ چیزهایی که فرد می بیند، می شنود، لمس می کند، می چشد و بو می کند. با ظهور زبان در بین انسان ها ، نوع دیگری از اطلاعات (اطلاعات دست دوم) پدید آمد و آنچه که امروزه با آنها روبرو هستیم، غالباً از این دسته اطلاعات هستند. کمی به اطلاعاتی که روزانه دریافت می کنید، فکر کنید!

نوجوان عزیز!

 آنچه والدین یا دوستانتان می گویند، چیزی که در مدرسه به شما آموزش داده می‌شود، آنچه که در تلویزیون مشاهده و یا در روزنامه ها و مجلات مطالعه می کنید، همه و همه ، در حال ارائه ی اصول یا موضوعاتی هستند که از ما می خواهند با آنها هم عقیده شده و آنها را بپذیریم.

 

هربار که رادیو یا تلویزیون را روشن می‌کنیم و یا کتاب یا مجله‌ای را می‌گشاییم ، در معرض بمباران اطلاعاتی قرار می گیریم ؛ که سعی دارند ما را متقاعد سازند تا فرآورده‌های آنها را خریداری کرده یا ایده و اصول مختلف مطرح شده را بپذیریم.

اما آیا پذیرش بی چون و چرای اطلاعاتی که دریافت می کنیم ، از ما انسانی بی اراده و عاری از نیروی تفکر یا عقل سلیم نمی سازد؟

چنین فردی تسلیم محض محیط است و همواره براساس اصول دیگران و برپایه ی خواست محیط زندگی می‌کند . مهارت تفکر انتقادی ، این امکان را برای ما فراهم می کند که با دریافت اطلاعات و دیدگاه های موجود راجع به مسائل مختلف، صرف نظر از سوگیری های شخصی یا باورها و ارزش های نادرست احتمالی مان، بتوانیم بهترین نتیجه را استنباط کرده و براساس آن عمل نماییم.

اگر شما می خواهید نکته بین، صاحب نظر ، منتقد و دارای اعتماد به نفس باشید، راه دشوار و گریز ناپذیری را پیش رو دارید.

 

دشواری راه از این جهت است که :

اولاً : شما متاسفانه در طی دوران تحصیل کمتر به‌صورت هدفمند و آگاهانه در راستای رسیدن به چنین اهدافی گام برداشته اید ؛ از این رو بسیار مبتدی و تازه کار هستید.

ثانیا : در نظام های آموزشی رایج ، عملاً آموزش ها، فعالیت ها و موقعیت های مناسب برای شناسایی و پرورش چنین اهدافی به ندرت به اجرا گذاشته می شود، چرا که تعامل با دانش‌آموزان جسور، صاحب نظر، نکته بین، منتقد و دارای اعتماد به نفس ، زحمت و انرژی بیشتری را می طلبد.

اما گریز ناپذیری اهدافی که شما انتخاب کرده اید ، از این روست که برای رسیدن به ارتفاعات بلند موفقیت و ایفای نقش های حساس و جدی در اجتماع و همچنین احساس شادی حاصل از رشد و پختگی شخصیت، هیچ راه میان بری وجود ندارد.

برای اینکه از همین لحظه، بخشی از مسئولیت خود را به عنوان یک موجود متفکر پذیرفته و وارد عمل شوید ، تصمیم بگیرید در روبرو شدن با هر پدیده ای، روحیه ی حقیقت جویی و تحلیل را در خود تقویت نمایید

هر آموزشی که نتواند تفکر و تخیل یادگیرنده را تحریک کند، جز خاراندن حافظه نقش دیگری ندارد.

واقعیت این است که : مهمترین ابزار بشر در روبرو شدن با واقعیت های دنیای پیرامون، تفکر خلاق و قدرت تحلیل گری مناسب اوست.

اگر اجداد اولیه ی ما از این نیروها بهره مند نبودند شاید شما امروز مجبور بودید که این مقاله را بر روی سنگ یا پوست حیوانات و یا داخل غار و مخفیگاه طبیعی خود مطالعه نمایید.

بنابراین با توجه به این که کلیه ی پیشرفت های تمدنی و فرهنگی بشر، منوط به رشد همه جانبه ی تفکر است ، شما نیزناگزیر هستید متناسب با میزان استعدادها و توانایی هایی که دارید نقش خود را نه تنها در یادگیری، حفظ و انتقال دانش بلکه در زمینه ی پیشبرد گام های بعدی علم و معرفت و حل مشکلات زندگی آدمی بر روی کره ی زمین ایفا نمایید.

حال برای اینکه از همین لحظه، بخشی از مسئولیت خود را به عنوان یک موجود متفکر پذیرفته و وارد عمل شوید ، تصمیم بگیرید در روبرو شدن با هر پدیده ای، روحیه ی حقیقت جویی و تحلیل را در خود تقویت نمایید.

 

سرور حاجی سعید

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net