bxs1

تفکر انتزاعی در دوران نوجوانی رشد می کند و عواطف در او شدت پیدا می کند. گاهی به دلایلی به سمت تخیل گرایی مفرط پیش می رود، با تدابیر لازم او را در مسیر درست تربیت قرار دهیم تا از تفکر انتزاعی در جهت پرورش استعدادهایش بهره مند شود.

تخیل و خیال پردازی لازمه خلاقیت و بروز نوآوری است. اما افراط در تخیل، برای نوجوان مضر است. در دوران نوجوانی بویژه سنین 15 تا 18 سالگی فرد از لحاظ عاطفی در موقعیت ظاهر شدن عواطف انتزاعی قرار می گیرد ؛ یعنی موضوع عواطف غالباً مسایل معنوی یا انتزاعی می باشد. مانند فداکاری، دفاع از مظلوم است.

در صورتی که نوجوان در دنیای واقعی در بر خورد با واقعیات دچار شکستهای مکرر شود و نتواند به نحوه احسن از تواناییها و قابلیتهای خود استفاده کند و آن طور که باید، مورد توجه قرار نگیرید. یعنی نتواند ابراز وجود داشته باشد. در حالت نگرانی و بیمناکی مداوم باشد، آرام آرام به سمت تخیل گرایی مفرط و در خود خزیدن پیش می رود. یعنی با تخیلات می خواهد سپری در برابر مشکلات آزار دهنده ایجاد کند و خود را ایمن کند. اینجاست که باید به او کمک کرد و او را از تخیل گرایی مفرط نجات داد.

 

برای تغییر رفتار نوجوان راهکارهای زیر را انجام دهید

گفتگوی دوستانه : گفتگوی دوستانه درباره زندگی و رویدادهایی که با آنها مواجه شده است و برداشت او از این رویدادها و اینکه این رویدادها در زندگی و تفکر او چگونه تاثیر گذاشته است ، تاثیر بسزایی در جلوگیری از تخیل مفرط او دارد. این گفتگو از طریق مثالها  و نمونه محسوس عینی و حتی تکلیف دادن به او برای بررسی درستی یا نادرستی  بعضی از مسائل، شناخت صحیحی در فرد و زندگی اش ایجاد می کند. تغییر در فکر و فلسفه زندگی فرد می تواند او را در جهت سازندگی خویشتن به پیش ببرد.

کشف استعدادها: باجستجو در استعدادها و تواناییهای نوجوان می توان، زمینه لیاقت و شایستگی را در او افزایش داد تا به خود و زندگی اعتماد پیدا کند.  این اعتماد لازمه موفقیت او در زندگی است. بهره برداری و استفاده از تواناییها در جریان فعالیتهای خانوادگی، مدرسه ، دوستان عزت نفس او را بهبود می بخشد.

تقویت بنیه درسی نوجوان: یکی از حوزهای بسیار مهم، ابراز وجود و علاقمندی نوجوان در فعالیتهای تحصیلی و درسی است. با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی اصولی ، حس احترام به خود را در نوجوان افزایش داد و از تخیل گرایی افراطی او جلوگیری کرد.

شرکت در فعالیتهای مدرسه و گروه همسالان: شرکت در چنین فعالیتهای و صحبت کردن در مورد علائق نوجوانی در جمع دوستان، موجب احساس پذیرش در جمع همسالان می شود و از بروز تخیل گرایی مفرط جلوگیری می کند.

محیط شاد خانوادگی : فضای شاد خانوادگی، ارتباط دوستانه با نوجوان، گفتگو و تفریحات سالم به همراه خانواده و واگذاری مسئولیت های مورد علاقه نوجوان و استفاده از خلاقیت نوجوان در مسیر فعالیتهای سازنده، حس مفید بودن در نوجوان را افزایش می دهد و مانع گوشه گیری و تخیل پردازی افراطی نوجوان می شود.

از آن جایی که نوجوان سرشار از انرژی و توانایی است، با هدفمند کردن فعالیتهای او و از بین بردن شکستهای مکرر و سرخوردگی و ایجاد رابطه دوستانه، او را در جهت استفاده از توانمندیها و شایستگی هایش هدایت کنید

کمال گرایی مفرط:  نگرشهای کمال گرایی افراطی در نوجوان مانند " اینکه من باید بهترین باشم" . " اگر دچار اشتباه شوم آبرویم جلوی دیگران می رود" آسیب زننده است. موجب بی انگیزه گی در بسیاری از  کار ها و فعالیتهای او می شود. نوجوان را باید از پیامدهای منفی چنین نگرشی آگاه کرد و با بینش و درک او را به سمت واقع گرایی پیش برد.

 

از آن جایی که نوجوان سرشار از انرژی و توانایی است، با هدفمند کردن فعالیتهای او و از بین بردن شکستهای مکرر و سرخوردگی و ایجاد رابطه دوستانه،  او را در جهت استفاده از توانمندیها و شایستگی هایش هدایت کنید. تا به نحوه درستی از این توانایی ها استفاده کند. تا بتوانیم در جهت پرورش نسل متفکر پیش برویم.

 

 

زهرا خسروجردی

بخش خانواده ایرانی تبیان

 

منبع : tebyan.net