دوران بلوغ ، در خانواده ها مساوی با دوران های پرتنش و پرکاری است . هنگامی که در خانواده ای فرزندان به سن بلوغ می رسند لازم است تا والدین تدابیر خاصی را در برخورد با آن ها در نظر بگیرند

بلوغ اجتماعی، بلوغ روانی، بلوغ جنسی و حتی بلوغ اقتصادی نمونه هایی از بلوغ است؛ اما به طورکلی مفهوم بلوغ هنگامی بر افراد در جایگاه ها و شرایط مختلف صدق می کند که آن ها بالغ در همان زمینه شده باشند!
دوران بلوغ ، در خانواده ها مساوی با دوران های پرتنش و پرکاری است . هنگامی که در خانواده ای فرزندان به سن بلوغ می رسند لازم است تا والدین تدابیر خاصی را در برخورد با آن ها در نظر بگیرند و از سویی با فرزندی که در سن بلوغ است، نمی شود مانند سال های گذشته رفتار کرد !


فرزندان در سنین بلوغ سرکش و تندخو می شوند و لازم است تا والدین با توجه به این مسأله روحیات فرزندان خود را درک کنند . یکی از مهم ترین تدابیر والدین در سنین بلوغ فرزندانشان باید محکم ساختن حریم خصوصیشان باشد ! فرزندانی که تا پیش از این متوجه خیلی از مسائل اطراف خود نبوده اند با قرار گرفتن در سن بلوغ حساس شده و کوچک ترین تغییرات رفتاری والدین خود را حس می کنند . محافظت کامل تر و بیشتر از روابط و حریم خصوصی والدین در زمان بلوغ فرزندان باعث می شود که آن ها با سلامت روحی این مرحله از رشد را پشت سر بگذارند و گرفتار بدآموزی ها و رفتارهای غلط و حساسیت های نابه جا نشوند .
یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نوع رفتار فرزندان در سن بلوغ همراهی والدین به خصوص پدر با آنهاست . شاید این تصور غلط باعث شود که شما فکر کنید هر فرزندی در مرحله بلوغ نیازمند والدین همسان خود است ! به عنوان مثال پسران در دوران بلوغ باید بیشتر با پدرشان باشند و دختران بیشتر با مادرشان . اما این تصور کاملا غلط است! فرزندان در سن بلوغ نیازمند توجه و همراهی هر دو نفر پدر و مادر هستند و حضور به موقع کافی پدران در دوران بلوغ دختران ، همچنین حضور مستمر مادر در دوران بلوغ فرزند پسر باعث می شود که آن ها با آرامش بیشتر و دغدغه های کمتری این دوران را پشت سر بگذارند .

برخی خانواده ها گمان می کنند چون بلوغ دختران به مراتب متفاوت تر از بلوغ پسران اتفاق می افتد نباید با حضور یک مرد ولو این که پدر خانواده باشد ، همراه شود . تجربه ثابت کرده دخترانی که در سنین بلوغ از حمایت و همراهی کافی مادر و پدر خود بهره مند بوده اند ، راحت تر و موفق تر از پلکان بلوغ گذر داشته اند ! تصورات غلطی همچون مخفی بودن مسائل خاص زنانه در دوران بلوغ برای دختر ها باعث می شود آن ها در این دوران از پدر خود دور شوند و ممکن است پس از پایان بلوغ ، دیگر نتوانند روابط خوبی همچون گذشته با پدر خود داشته باشند .

لازم است پدر ها نیز همچون مادران در جریان کامل مراحل بلوغ فرزندان خود ، چه پسر باشند و چه دختر ، قرار بگیرند. برای ایجاد این هماهنگی لازم است مادر به عنوان فردی که بیشتر اوقات خود را در خانه و در کنار فرزندان است گزارشی از فعالیت ها و نوع رفتار فرزندان را به پدر اعلام بدارد و بدین وسیله پدر را در جریان مراحل بلوغ فرزندان قرار دهد

از دیگر عوامل موثر بر موفق طی شدن دوران بلوغ فرزندان هماهنگی والدین با یکدیگر است . پدر و مادر هر دو مسئولیت تربیت و بزرگ کردن فرزندان را برعهده دارند و این مسئولیت تا پایان عمر برعهده هردوی آنهاست و این گونه نیست که بخشی از مسئولیت در دوره ای مخصوص فقط توسط مادر باشد و بخش دیگر فقط توسط پدر .
از این روست که لازم است پدر ها نیز همچون مادران در جریان کامل مراحل بلوغ فرزندان خود ، چه پسر باشند و چه دختر ، قرار بگیرند. برای ایجاد این هماهنگی لازم است مادر به عنوان فردی که بیشتر اوقات خود را در خانه و در کنار فرزندان است گزارشی از فعالیت ها و نوع رفتار فرزندان را به پدر اعلام بدارد و بدین وسیله پدر را در جریان مراحل بلوغ فرزندان قرار دهد.
شرایط متفاوت بلوغ دختران به خصوص این که بلوغ آن ها در سنین پایین نسبت به پسران رخ می دهد ، ممکن است باعث افسردگی ، گوشه گیری و احساس انزوا در دختران شود . از این رو لازم است تا در شرایط خاص و دوره های ماهانه بدو سن بلوغ توجه بیشتری به آن ها شود و این وظیفه هم برعهده مادر است و هم برعهده پدر .
مادر باید شرایط دختر خود را به اطلاع پدر برساند تا پدر هم در نوع رفتار با دخترش بتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند و در دوران مربوطه مهربانی های پدرانه اش باعث شود تا دختر در سن بلوغش احساس گوشه گیری نداشته باشد . درک و همدلی همزمان پدر و مادر با هم یکی از عوامل مفید برای پشت سر نهادن بحران های سن بلوغ است.
این مسأله تنها برای روزهای آغازین بلوغ نیست؛ بلکه در دوره های بعد و در سنین پس از بلوغ هم در جریان بودن پدر می تواند باعث تلطیف فضای خانه باشد . مطمئن باشید که این دوران سپری می شود و فرزندی که در این دوران بشدت سرکش و هیجان زده بوده است دوباره به همان دختر یا پسر آرام و منطقی تبدیل خواهد شد .
شما خودتان به راحتی متوجه افت وخیزهای این دوران خواهید شد. به مرور زمان صاحب فرزندی می شوید که مستقل تر، منطقی تر و مسئولیت پذیر تر است. بنابراین شعاری را که والدین موفق به فرزند خود می گویند به یاد داشته باشید: با کمک هم وارد این دوران می شویم و با کمک هم از آن خارج می شویم.

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net