آکایران :وقتی پشت لبش سبز شد ، نمی دانستم چگونه با او برخورد کنم؟ یک آدم دیگر شد ه بود ......

نوجوانی دوره تغییرات گسترده است. افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند و کوچکتر ها در کنار بزرگ ترها در سطح شهر حرکت می کنند. وقتی نوجوانان وجوانان را در سطح شهر می بینند،یاد آن روزهایی می افتند که نصیحت کردن دیگران برایشان زهر بود. شاید آن روزها رفع نیازهای آنها آسان تر بود. اما امروز نوجوانان و سایر افراد خانواده با تبلیغات رسانه ای بمباران می شوند و نه تنها نوجوانان بلکه بزرگترها نیز خرید برایشان حرف اول را می زند. امروز چند تصویر ثابت می توان از نوجوانان دید؛نوجوان و تلفن همراهش، نوجوان و صفحه کامپیوترش، نوجوان و کنسولهای  بازی و....
اما به راستی با علاقه مندیهای نوجوان در عصر  حاضر چه باید کرد؟


هزینه های زندگی یک نوجوان
بنا به گزارش آکاایران : اکثر نوجوانان امروزی علاقه ای به کار وتلاش ندارند،آنها تنها به این فکر می کنند تا با یک سخنرانی عریض وطویل در خانواده و در مواردی با پرخاشگری نیازهای های خود را بیان کنند. حتی در مواردی می توان گفت رفع نیازها اعم از ضروری وغیرضروری در جامعه امروز به هنجار تبدیل شده است.
آنها معمولاعلاقه مند هستند تا در لباس پوشیدن به روز باشند و از مد رایج پیروی کنند، همچنین خریداری آخرین مدل دستگاه کامپیوتر وموبایل از نظر ذهنی برایشان الویت دارد. آنها برای اینکه به خواسته هایشان برسند، خانواده  را تحت فشار قرار می دهند اما حاضر نیستند برای تامین هزینه هایشان مشغول کار شوند. نکته حائز اهمیت این است که انتظارات آنها از پدر و مادر تا زمانی که اسباب دردسر نشود، قابل اجراست اما گاهی خواسته ها رنگ دیگری به خود می گیرد و کاملا غیرضروری به نظر می رسد.

دوست داشتن و دوست داشته شدن ازنیازهای عمیق انسانی است که تمام گروه های سنی راشامل می شود .نوجوانان اغلب می گویندآنها نمی خواهندپدر و مادردر کار آنها دخالت کنند ، اماحمایت عاطفی اثر مثبت در زندگی آنها می گذارد

قاطع برخورد کنید
نوجوانان می خواهند بدانندکه آنها برای خانواده و دوستان مهم هستند و توسط آنها مراقبت و حمایت می شوند. درحالی که آنها ممکن است به مجموعه قواعدی که پدرومادربرای آنها تنظیم کرده اند اعتراض داشته باشند. سرسختانه و طبق قوانین با نوجوانان برخورد کردن همیشه نامطلوب نیست اما گاهی این نوع رفتار به آنها ثابت می کند که پدر ومادرشان تا چه اندازه به آنها علاقه مند هستند.این امر که آنها کجا هستند، چرا دیروقت به خانه می آیند و با چه کسانی ارتباط دارند از مواردی است که پدر ومادر باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.از آنهاانتظارداشته باشید که از قوانین پیروی کنند و در برخی موارد با آنها صریح و قاطع برخورد کنید، آنها گاهی نیاز به شنیدن«نه» دارند .

 

حمایت عاطفی از نوجوانان
در حالی که نوجوانان می خواهندمستقل باشد، اما آنها در واقع به دنبال و نیازمند روابط خانوادگی هم هستند . آنها می خواهند بدانند وقتی شب به خانه می آیند، کسی منتظر آنها هست. دوست داشتن و دوست داشته شدن ازنیازهای عمیق انسانی است که تمام گروه های سنی راشامل می شود .نوجوانان اغلب می گویندآنها نمی خواهندپدر و مادردر کار آنها دخالت کنند ، اماحمایت عاطفی اثر مثبت در زندگی آنها می گذارد.

 

نوجوانان می خواهند متعلق به یک گروه باشند
دوستی برای نوجوانان بسیارمهم است.آنها می خواهندمتعلق به یک گروه باشند و احساس جداشدن ازهمسالان خود را دوست ندارند.داشتن دوستان خوب همانند یک سیستم پشتیبانی عمل می کند و حس خوب بودن راافزایش می دهد .در این صورت خود را نیازمند به پاسخ و چشم وهم چشمی باهمسالان برای  خریدآخرین مدل دستگاههااحساس نمی کنند. هنگامی که آنهااحساس بهتری نسبت به خود داشته باشند ، نیاز پذیرش هر چیزی در آنها کاهش پیدا می کند.

 

هانیه ورشووچی
بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : بلوغ