پدران قهرمان ولی دور از دسترس   

 گاهی باگذر زمان بعضی از نقش ها پاک می شود و نقش دیگری جایگزین آن میشود گاهی نیز برخی از نقش ها و وظایف پاک می شوند و هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود که این خلاء برای همیشه محسوس خواهد ماند.
یکی از آن نقوش، نقش پدر در تربیت فرزندان است ...

امروزه حتی بسیاری از مادران ترجیح می دهند که پدران در امور تربیتی دخالت نکنند و تنها به کارهای بیرون از منزل بپردازند که این طرز منش هم به ضرر خودشان است  و هم به ضرر فرزاندان که حاصل آن عدم کسب موفقیت در تربیت فرزندانشان است .

« نقش پدران در شکل گیری شخصیت نوجوانان »
روانشناسی می گفت : پدران به لحاظ زیست شناسی یک ضرورتند ولی از حیث اجتماعی عامل ثانویه به شمار می روند که متاسفانه این نظریه در فرهنگ ما نیز طرفداران زیادی پیداکرده است .
در جامعه کنونی پدر ها فکر می کنند که مادر ها می توانند تمام نیاز های نوجوان خود را برآورده کنند و با شیوه ای صحیح آنها را به موفقیت برسانند و وظیفه خود را تنها به نان آوری برای خانواده محدود کرده اند در صورتی که این پدران قهرمان ولی دور از دسترس نا خواسته خلاء بزرگی را در شخصیت کودکان خود ایجاد می کنند.
تحقیقات نشان داده است که نقش پدران در نوجوانان بسیار ماندگار تر است . پدرانی که در هرشرایطی در کنار نوجوان خود هستند و آنهارا یاری می کنند در خوشبختی نوجوان خود نقش منحصر به فردی دارد.
البته همان طور که پدران با عاطفه و سهیم در تربیت نوجوان خود ، می تواند نقش مثبتی داشته باشد بالعکس پدرانی که این نقش را خوب ایفا نمی کنند نیز تاثیر منفی عمیق روی نوجوان خود می گذارد ؛پدری که خشن است و دائما نوجوان خود را تحقیر می کند نوجوان در روابط اجتماعی خود دچار مشکل می شود .پسرانی که پدر در زندگی آنها حضور نداشته است در دریافت تعادل بین قاطعیت مردانه و خویشتنداری دارای مشکل اند اما اگر پدری از نظر عاطفی خوب برخورد کند پسر او در امور اجتماعی و موفقیت های تحصیلی جلودار خواهد بود.
بازی کردن پدران با فرزاندان خود نیز می تواند عامل بسیار مفید در تاثیر گذاری آنها بر فرزندانشان باشد .پدر ها معمولا بازی هایی را انجام می دهد که با فعالیت بدنی و هیجان بیشتری همراه است که همین عامل باعث می شود که فرزندان بهتر بتوانند مهارت های اجتماعی را فرا بگیرند .
افرادی که پدرانشان سرد ، قدرت طلب و ستیزه جو هستند یا افرادی هستند که اشتباهات فرزندان خود را به رخشان می کشند در مدرسه ناموفق خواهند بود که معمولا به بزهکاری و خشونت در آنها منتهی می شود
زمانی که پدری وقت خود را می گذارد تا ساعتی را با نوجوان خود باشد ، نوجوان از صمیم قلب مسرور می شود که آنقدر اهمیت دارد که پدر با وجود مشغله فراوان زمانی را برای او قرار داده است و همین احساس در رشد شخصیتی نوجوان کمک بسیار می کند .
تحقیقات نشان داده است افرادی که پدرانشان سرد ، قدرت طلب و ستیزه جو هستند یا افرادی هستند که اشتباهات فرزندان خود را به رخشان می کشند در مدرسه ناموفق خواهند بود که معمولا به بزهکاری و خشونت در آنها منتهی می شود .
بنابر این می توان گفت :در جامعه کنونی یکی از عوامل ایجاد اختلال در روابط اجتماعی نوجوانان ،نبود یا کمبود نقش واقعی پدر در خانواده است ؛ پدری که ساعت ها در بیرون از منزل کار می کند و شب ها با همه ی خستگی به خانه می آید و فقط حوصله ی دیدن تلویزیون و خوابیدن را دارد و حاضر نیست زمانی را به فرزندان خود اختصاص دهاد در واقع فرزند خود را از بهره وری از این رابطه محروم کرده است که این محرومیت منجر به ایجاد اختلالات شخصیتی و روابطی نوجوان می شود .پس پدران باید بکوشند که برای فرزندان خود وقت بگذارند و حضورشان یک حضور عاطفی و فیزیکی باشد.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران