آکاایران  

آکاایران: نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود

به گزارش آکا ایران به مقل از باشگاه خبرنگاران سارا فغانپور روانشناس اظهار داشت: تمایل نداشتن نوجوان به شرکت در مهمانی های خانوادگی بسیاری از خانواده ها را نگران کرده است به طوری که انها برای حل این موضوع، حالت دفاعی به خود گرفته و نوجوانشان را مجبور به حضور در مهمانی ها می کنند.

وی با بیان اینکه اجبار به نوجوان برای حضور در مهمانی که خود به ان تمایل ندارد وضع را از چیزی که هست بدتر می کند ، افزود: والدین می توانند به تصمیم نوجوان احترام بگذارنند اما او را به حال خود رها نکنند .

این روانشناس ادامه داد: در گام اول والدین باید نسبت به شناسایی دوستان اقدام کنند چرا که با شناخت کلی و معرفی انها ، اطلاعات کافی در اختیار گرفته و نگرانی ارتباط فرزند با دوستان ناباب ،از بین خواهد رفت.

وی افزود: والدین به جای جر و بحث های خسته کننده و درگیری های همیشگی بهتر است در چنین مواقعی به فرزند خود بگویند" ما به تصمیم تو احترام می گذاریم و در مقابل از تو نیز می خواهیم تا به خواسته های ما احترام بگذاری " این روش موجب می شود تا برای انجام هر کاری با هم به تفاهم برسند.

فغانپور گفت: نگرانی و دغدغه والدین برای فرزند نوجوان طبیعی بوده اما با برخوردهای نامناسب و روشی غلط ، نوجوان از خانه فراری و به محیط بیرون خو می گیرد بنابراین باید در این دوره بسیار محتاطانه عمل کنند.

نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود
 -آکا
نوجوان از مهمانی های اجباری خسته می شود
 -آکا
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره آکا ایران مراجعه نمایید.

منبع :