آکاایران: ۵نکته برای رفتار با نوجوان پرتوقع

آکاایران: ۵نکته برای رفتار با نوجوان پرتوقع

۵نکته برای رفتار با نوجوان پرتوقع


نوجوانی دوران تحول، تغییر و بحران است. از بارزترین ویژگی های این دوره تغییرات گسترده جسمی، عاطفی، شناختی، استقلال طلبی، دوستی با همسالان، زودرنجی و پرتوقعی است.

روزنامه خراسان ؛ بنابراین باید بدانید در این دوران چگونه رفتار کنید تا نوجوان شما این مرحله را با کمترین آسیب طی کند.

نوجوانتان را بشناسید: در ابتدا اطلاعات و آگاهی خود را درباره دوران نوجوانی افزایش دهید. با شناخت ویژگی های دوره نوجوانی متوجه خواهید شد که برخی از رفتارهای ناخوشایند آنان طبیعی است. همچنین با فرزندانتان درباره ویژگی های دوره نوجوانی صحبت کنید و اطلاعات او را درباره این مرحله بحرانی افزایش دهید.

الگوی مناسبی باشید: برخی از والدین از همه چیز و همه کس ایراد می گیرند و به دنبال عیب جویی از یکدیگر و دیگران هستند، باید دانست که فرزندان ما آینه رفتار ما هستند به همین دلیل اگر می خواهید فرزندتان قدردان و سپاسگزار باشد برای آن ها الگوی مناسبی باشید و از محبت های دیگران به ویژه اعضای خانواده تشکر و قدردانی کنید.

بر نقاط ضعف او تأکید نکنید: عصبانیت ها، پرتوقعی ها و لجبازی های نوجوانتان را جزو خصوصیات شخصیتی و ماندگار او در نظر نگیرید. این رفتارهای منفی بخش جدایی ناپذیری از دوره نوجوانی و گذراست. در مقابل به رفتارهای مناسب او هر چند ناچیز و اندک باشد، توجه کنید و احساس خوب خود را درباره رفتارش بیان کنید.

مهارت «نه» شنیدن را به او بیاموزید؛ والدین دوست دارند تا آن جا که ممکن است خواسته فرزندشان را برآورده کنند، اما باید بدانند که این تقاضاها، چه قدر منطقی و عملی است. وقتی فرزندتان، خواسته هایی از شما دارد، به شرایط خانواده فکر و دقت کنید برآورده ساختن خواسته او چه آثار مثبت یا منفی، برای شما و فرزندتان دارد. سپس تصمیم بگیرید و فرزندتان را در جریان بگذارید. اگر خواسته آن ها غیرمنطقی است، قاطع و جدی آن را رد کنید.

به خودتان مسلط باشید: گاهی اوقات والدین با جبهه گیری و سخت گیری های نامناسب، ناخواسته به این رفتارها دامن می زنند و متأسفانه چرخه معیوبی را ایجاد می کنند . این کار نتیجه ای جز سرخوردگی و ناکامی برای شما و فرزندتان نخواهد داشت.

 گرد آوری مطالب : آکا ایران


منبع :