آکاایران: علّت های حواس پرتی دانش آموزان
حواس پرتی دانش آموزان، سه منشاء دارد که در این مطلب اشاره ایی به آنها می شود .


نوجوانان آکا ایران
حواس پرتی دانش آموزان، سه منشاء دارد:


1- حواس پرتی درونی و ذهنی؛ مانند:


 مشغله ی ذهنی دانش آموز؛ شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم و غصّه

 اضطراب و نگرانی دانش آموز

 گرسنگی و تشنگی

 ترس، خشم و شادی

 بیماری های گوناگون

 بی علاقگی به موضوع درسی

 فشارهای روانی

 ناراحتی های جسمی و روحی مادر در قبل، هنگام و بعد از زایمان (که تأثیر مستقیمی بر دقّت فرزند دارد.)


2-بی دقتی و حواس پرتی بیرونی و محیطی؛ مانند:


 سردی و گرمی هوای کلاس درس

 نور شدید و نور ضعیف

 صداهای ناهنجار و گیج کننده

 روشن بودن رسانه های صوتی و تصویری و ...


3- گاهی برخی حوادث و اتّفاقات، فضای روانی فرد را دچار اختلال می‏کند؛ مانند:


 در برخی موارد، دانش آموز احساس می کند نیاز ندارد یک موضوع خاص را یاد بگیرد و همین، باعث عدم تمرکز او نسبت به آن موضوع می شود.

 کمبود محبّت و نشاط در خانواده

 احساس نا امنی

 توقّعات بیش از ظرفیّت کودک

 مقایسه ی کودک و نوجوان با سایر هم سالان خود.

منبع: channelz

منبع :