افسردگی یکی از عوامل مهم ترک تحصیل نوجوان بوده که از علت های آن بی انگیزه شدن و عدم اشتیاق او به ادامه تحصیل و نبود هدف است.
خانواده آکا ایرانشیوه های مدرن زندگی امروزی باعث شده تا نوجوان کمتر راغب به ادامه تحصیل بوده و بیشتر به دنبال کسب و کار، ایجاد شغل و بدست آوردن درآمد بوده همچنین افسردگی پدر و مادر نیز بر فرزندشان تاثیر گذار است.

عدم انعطاف پذیری محیط تحصیلی، خشونت رفتار مربیان با دانش آموزان، پایین بودن عملکرد آموزشی با افت تحصیلی نیز از دیگر عوامل دل زدگی نوجوان به تحصیل شده و از طرفی استرس، ترس از آینده شغلی و کسب و کار از دیگر موارد عدم اشتیاق نوجوان به درس خواندن است.

گفت و گوی والدین با فرزند نوجوان خود، حل مسائل و دلایل عدم اشتیاق او به تحصیل، عدم سخت گیری به فرزند در کسب رتبه های برتر در درس هایش، رفع مشکلات استرس و نگرانی از آینده شغلی بوسیله معرفی به او از جمله راه های افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش افت تحصیلی خواهد بود.


منبع: tebyan

منبع :