، معمولا با مسائل زیر روبرو میشوند

نوجوانانآکا ایران

                                             
در سالهاى نوجوانى درباره هویت جنسى خود دچار سردرگمى مى شوند و ممکن است رفتارهایى زنانه از خود نشان بدهند؛حس اعتماد به نفس در آنها بى ثبات است؛خشونت را در خود سرکوب مى کنند (و به دنبال آن نیاز به تأیید خود نیز سرکوب خواهد شد) و در نتیجه جاه طلبى و کنجکاوى در آنها کمرنگ مى شود .


برخى از آنها با موانعى در جنسیت شان مواجه مى شوند. آنها ممکن است اختلالاتى در یادگیرى و آموختن نیز دارا باشند. آنها با احترام گذاشتن به ارزشهاى اخلاقى و قبول مسئولیت مشکل دارند و نسبت به دیگران مسئولیت پذیر و وظیفه شناس نیستند. آشنا نبودن با مرزها باعث مى شود آنها نتوانند با اقتدار رفتار کنند و به اقتدار دیگران احترام نمى گذارند.


ساختار پر مشکل روانى این پسران باعث بى بند و بارى و نبود نظم و جدیت در زندگى شان مى شود.علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که احتمال گرایش به همجنس در چنین پسرانى بیشتر از دیگر پسرانى است که پدرانشان در زندگى آنها حضور داشته اند.   

پسرانى که با غیبت پدر در زندگى مواجه مى شوند، بیشتر به سوءاستفاده از الکل و موادمخدر تمایل دارند. تمامى این رفتارها ریشه در عصیان در مقابل جوامع پدرسالار دارد. این عصیان عاقبت و نتیجه غیبت پدران است.
منبع: channelz
.

منبع : atairan.com