آکاایران: زمانی که دانش آموز دقّت می کند، او را تشویق نمایید و پاداش دهید....

نوجوانانآکا ایران

آکاایران: راه های افزایش دقّت و تمرکز حواس در دانش آموزانتهیّه لیست و یادداشت کردن کارها و تکالیف مربوطه که توسّط معلّم ارائه می شود.
 خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است؛ بنابراین کمی استراحت لازم است.
 از روانشناس و مشاور کمک بخواهید.

 زمانی که دانش آموز دقّت می کند، او را تشویق نمایید و پاداش دهید. معلّم باید جهت افزایش دقّت کودکان، از مطرح کردن مطالب تکراری خودداری نموده و موضوع را عوض کند و از روش دیگری کمک بگیرد.

 نحوه ی نشستن دانش آموز در کلاس درس، بر تمرکز وی موثّر است؛ بنابراین مراقب باشید که دانش آموز در هنگام ارائه ی درس و ... سرش را به حالت خوابیده روی میز نگذارد و صاف و درست بنشیند.

 اگر مطالب به صورت شعر و یا ریتمیک باشد، موجب تقویت دقّت دانش آموزان می شود.

 نظم داشتن در امور تحصیلی، بر تمرکز حواس می افزاید. کودکانی که بی نظم هستند، دقّت کم تری هم دارند.

 به دانش آموز کم دقّت، مسئولیّت داده و او را در کارهای گروهی شرکت دهید تا بدین وسیله، برخی مطالب را از دوستان خود فرا بگیرد.

 اعتماد به نفس دانش آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.

 خواب و غذای کافی در افزایش تمرکز حواس، تأثیر فراوانی دارد؛ بنابراین دانش آموزانِ خواب آلود و یا گرسنه و حتّی تشنه، کم تر به درس توجّه می کنند.

 سعی کنید اضطراب و افسردگی دانش آموزان را از بین برده و روحیه ی آنان را تقویت نمایید؛ زیرا استرس و افسردگی بر یادگیری، اثر منفی می گذارد.

 ورزش و بازی، موجب افزایش دقّت کودکان می شود.

 اگر مطالبی که تدریس می شوند، همراه با تصویر باشند، بر میزان یادگیری دانش آموزان تأثیر بیش تری خواهند داشت.

 معلّم باید در دانش آموزان، ایجاد انگیزه کند. زیرا نداشتن انگیزه، از علل بی دقّتی است.

 خنده باعث آرامش و نیز تمرکز حواس می شود و باعث می شود که دانش آموزان، سریع تر یاد بگیرند و بیش تر دقّت نمایند.

 نوشتن با قلم، طبیعی تر و بهتر از تایپ کردن است؛ بنابراین در تکالیفی که به دانش آموز داده می شود، این موضوع را حتماً رعایت کنید.

 تصوّرات منفی و خیال پردازی ها، میزان دقّت کودکان و نوجوانان را کاهش می دهد.

 معلّم با طرح سؤال های مختلف، بر قدرت تفکّر و افزایش دقّت دانش آموزان، نقش بسزایی خواهد داشت.
 
 از دانش آموزان بخواهید در هنگام خواندن مطالب، زیر آن خط بکشند و یا انگشت خود را زیر کلمات بگذارند و شمرده شمرده بخوانند.

 علاقه داشتن نسبت به یادگیری یک   مطلب، سبب افزایش تمرکز میشود.
منبع: channelz
.

منبع : atairan.com