آکاایران: فصل امتحانات و مدیریت استرس

آکاایران: سلامت نیوز: یک روان پزشک گفت: والدین نباید با اعمال فشار روحی بر فرزندان و انتظار بی جا از آن ها باعث ایجاد استرس در زمان امتحانات شوند.دکتر عارفه مبشر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اضطراب یعنی نگرانی برای آینده که می تواند به دو صورت مثبت و منفی بروز کند.یک نوع اضطراب، موثر است و موجب می شود […]
سلامت نیوز: یک روان پزشک گفت: والدین نباید با اعمال فشار روحی بر فرزندان و انتظار بی جا از آن ها باعث ایجاد
استرس در زمان امتحانات شوند.
دکتر عارفه مبشر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اضطراب یعنی نگرانی برای آینده که می تواند به دو صورت مثبت
و منفی بروز کند.
یک نوع اضطراب، موثر است و موجب می شود دانش آموز برای مطالعه درس ها برنامه ریزی منظمی داشته باشد، این درحالیست که نوع
مخرب استرس و اضطراب می تواند موجب کاهش تمرکز دانش آموز و اختلال در خواب آن ها شود.
وی افزود: استرس و اضطراب بیش از حد دانش آموزان در فصل امتحانات می تواند در رفتار والدین ریشه داشته باشد.
در فصل امتحانات برخی دانش آموزان به قدری دچار استرس می شوند که ممکن است این حس در آن ها ایجاد شود که
دیگر قادر به ادامه زندگی نیستند و دچار ناامیدی، خستگی از زندگی و واکنش های نامناسب شوند.
به گفته مبشر، کمال طلبی بیش از حد والدین می تواند استرس دانش آموزان را افزایش دهد.
کمال طلبی بیش از حد به این معنی است که والدین از فرزند خود انتظاراتی دارا باشند که از توان فرزند
خارج است و در صورت محقق نشدن انتظارات نیز فرزند را سرزنش کنند.
این گونه رفتارهای والدین می تواند مشکلات روحی و روانی در دانش آموزان ایجاد کند و موجب شود که در دوران امتحانات فشار
زیادی به آن ها وارد شود.
این روان پزشک خاطرنشان کرد: برخی والدین باید نگرش خود را اصلاح کنند و از فرزند محصل خود بیش از حد
توان انتظار نداشته باشند تا او هم با آرامش درس بخواند.
وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان و دانشجویان نیز باید در فصل امتحانات استرس خود را مدیریت کنند و از افکار استرس زا
و گفت وگوهای درونی نامناسب مانند “من نمی توانم”، “من همیشه ناتوان بوده ام” و یا “من بدشانس هستم” پرهیز کنند.
مبشر گفت: گرایش به اعتقادات مذهبی، خواندن دعا و نماز در فصل امتحانات در کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان و
دانشجویان بسیار موثر است.
این روانپزشک گفت: در مواردی نادر استرس منشاء بیولوژیکی دارد که در این صورت باید درمان دارویی انجام شود
.

منبع : persianv.com