آکاایران: چرا از امتحان می ترسیم

آکاایران: اضطراب امتحان یکی از اضطراب های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو رابطه تنگاتنگ دارد.ترس و تشویق، شک و تردید، عدم قدرت تصمیم گیری، احساس بیچارگی، حساسیت و عصبانیت زیاد از واکنش های مختلف رفتاری دانش آموزان مضطرب است.تقریبا هر کسی نگرانی و اضطراب هایی را تجربه می کند، ولی برخی دانش آموزان به نحوی اضطراب […]
اضطراب امتحان یکی از اضطراب های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو رابطه تنگاتنگ دارد.
ترس و تشویق، شک و تردید، عدم قدرت تصمیم گیری، احساس بیچارگی، حساسیت و عصبانیت زیاد از واکنش های مختلف رفتاری دانش آموزان
مضطرب است.
تقریبا هر کسی نگرانی و اضطراب هایی را تجربه می کند، ولی برخی دانش آموزان به نحوی اضطراب پیدا می کنند که هنگام امتحان
نمی توانند آموخته های قبلی شان را روی کاغذ بیاورند و این به طور وسیعی در نمرات آنان تاثیر می گذارد.
اثرات منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی در تحقیقات زیادی تایید شده است و علت عمده افت عملکرد دانش آموزان مضطرب
این است که آنان نمی توانند به بخش های مرتبط با تکلیف توجه کنند و افکار نامربوطی به ذهنشان خطور می کند که
مانع پیشرفت آنها می شود.
شاید بتوان گفت برجسته ترین ویژگی اضطراب امتحان این است که توان اندیشیدن را علیرغم تمام قابلیت ها و آمادگی های قبلی
از شخص سلب می کند.
دانش آموزان دچار اضطراب امتحان یا به طور کامل دچار وقفه می شوند یا این که به سوالات، پاسخ هایی ناقص می دهند، در
نتیجه آنها از رسیدن به اهدافی که بخوبی شایستگی آن را دارند، باز می مانند.
وقفه ممکن است راهی برای غلبه بر اضطراب یا غلبه بر خطری که فرد آن را پیامد حتمی امتحان می داند
باشد و ترس از پیامدهای امتحان یکی از ویژگی های بسیار مهم افراد دچار اضطراب امتحان است.
بسیاری از افراد دچار اضطراب امتحان دارای تفکر سیاه و سفید هستند.
یعنی آنها عملکردشان را در امتحان یا به صورت «کاملا موفقیت آمیز» یا «کاملا ناموفق» در نظر می گیرند.
غیر از این دو وضعیت، از نظر آنها شق دیگری موجود نیست.
این نوع تفکر در بسیاری از آنان باعث می شود همواره در این ترس باشند که نتواند در حد انتظارات ایده آلشان
(انتظارات بسیار بالا) ظاهر شوند و چه بسا این امر منجر به اهمال کاری در آنها می شود، در نتیجه این وضعیت
ممکن است منجر به ارزیابی های بسیار منفی از عملکردشان شود.
عوامل فردی و شخصیتی در ایجاد اضطراب امتحان در مورد عوامل فردی و شخصیتی موثر در ایجاد اضطراب امتحان به
عوامل زیر می توان اشاره کرد: ۱٫ اضطراب عمومی: بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی که یک خصیصه و صفت شخصیتی
است و در افراد مختلف میزان آن فرق می کند، رابطه وجود دارد.
۲٫
عزت نفس: عزت نفس میزان ارزش و اعتباری است که یک فرد در زمینه های مختلف زندگی بویژه خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و
جسمانی برای خود قائل است، افراد دارای عزت نفس بالا توانایی برخورد شایسته با امتحان و مشکلات آن را در خود
می بینند و برعکس افراد دارای عزت نفس پایین به دلیل عدم اعتماد به توانایی های خود، عملکرد ضعیفی ارائه می دهند.
خودارزیابی مثبت به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل اضطراب به فرد کمک می کنند.
دانش آموزان با خود پنداره منفی با کوچک ترین دگرگونی در موقعیت امتحان خود را می بازند و نمی توانند سازگاری حاصل نمایند.
۳٫
هوش: هوش یک توانایی ذهنی و شناختی است، مطالعات مختلف نشان داده اند بین هوش و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود
دارد.
کودکان دارای بهره هوشی متوسط در مقایسه با کودکان دارای بهره هوشی بالا و پایین از اضطراب ناتوان کننده تری رنج می برند.
۴٫
ارزیابی شناختی: اصولا تصویر ذهنی و ارزیابی شناختی هر فرد با موقعیت و شکست او رابطه دارد.
اغلب دیده شده است دانش آموزانی که از اضطراب امتحان رنج می برند افکار منفی و غیرواقع بینانه از خود دارند، خود را
آدم لایق و شایسته ای نمی دانند و بشدت از شکست می ترسند.
در واقع این اضطراب نیست که به طور مستقیم به کاهش عملکرد و نمره پایین فرد در یک آزمون منجر
می شود، بلکه افکار افراد ناموفق که اضطراب به دنبال خویش می آورد، عامل اصلی این مساله است.
۵٫
عدم آمادگی: آمادگی کافی برای دادن امتحان بسیار مهم است.
اگر دانش آموزانی احساس کنند آمادگی بسیار کمی برای امتحان دارند، عملکرد ضعیفی را از خودشان خواهند داد.
گاهی اضطراب امتحان به خاطر نداشتن آمادگی کافی امتحان دهنده است، به گونه ای که هر اندازه میزان آمادگی پایین تر باشد، اضطراب
شدیدتر خواهد بود.
۶ـ توجه و تمرکز: برخی از صاحب نظران معتقدند بازدهی و عملکرد دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا به میزان زیادی به
کیفیت توجه و تمرکز آنان در خلال امتحان مربوط می شود.
فرد مضطرب به علت توجه به تشویق و نگرانی خود هنگام امتحان به محتوای اصلی امتحان توجه کمتری می کند و
این مساله به عملکرد پایین وی منجر می شود.
۷ـ روش های مطالعه نادرست: برای انجام یک امتحان رضایت بخش فقط خواندن و حفظ کردن کافی نیست و باید از تمرین های
مختلف مثل تمرین فکر و تمرین «به خاطر آوردن» اطلاعات استفاده کرد.
پژوهشگران معتقدند که کاهش اضطراب امتحان به تنهایی برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کافی نیست؛ بلکه به طور همزمان لازم
است که عادت ها و روش های مطالعه دانش آموزان دارای اضطراب امتحان اصلاح شود.
۸ـ انتظارات دانش آموز: یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی، تصور و برداشت دانش آموز از توانایی خود در هر درس
و انتظار موفقیت در آن درس است، معمولا افراد دارای اضطراب امتحان به موفقیت های ارزیابی کننده با انتظارات بدبینانه پاسخ می دهند.
باورهای غیرمنطقی تداوم بخش اضطراب امتحان ترس از شکست: نظام ارزشی جوامع امروزی شامل باورهایی درخصوص ارزش و ضرورت موفقیت (پیشرفت)
است.
یقینا فردی که پیشرفت خوبی در زندگی دارد، رضایتمندی زیادی در زندگی احساس می کند.
با این حال بسیاری از افرادی که با تمام وجود «اصل موفقیت» را قبول دارند، هنگام مواجهه با امتحان آنقدر
دچار اضطراب می شوند که ضعیف عمل کرده و در نهایت خود را با ناکامی مواجه می سازند.
خودکم بینی: این ایده که «من باید موفق شوم» به طور ضمنی به این نکته اشاره دارد که برای نحوه عملکرد
و میزان موفقیت معیاری مطلق وجود دارد و با این معیار باید درباره من به عنوان یک فرد قضاوت شود.
اگر عملکرد من در حدی کمتر از این معیار موفقیت باشد، من فرد بی ارزشی هستم.
خودکم بینی یکی از عوامل موثر در تشدید اضطراب امتحان در افراد است.
کمال گرایی: برخی افراد سخت بر این باورند که باید فاقد چون و چرا و در همه مواقع در حد کامل
ظاهر شوند.
آنها خود را موظف می دانند همیشه در کلاس شاگرد اول باشند، حتما به بهترین دانشگاه راه یابند و همیشه به
عنوان اولین نفر باشند.
این افراد همیشه درصددند تصویر ذهنی ممتازی از خود در ذهنشان دارا باشند.
ترس از شکست برای این دسته از افراد کمال گرا به عنوان یک عامل زیربنایی مهم اضطراب امتحان است و زمانی
که خواسته های این افراد برآورده نمی شود، واکنش آنان به صورت احساس گناه و خودمتهم سازی نمایان می شود.
نیاز به تایید: شکی نیست که دوست داشته شدن و مورد تایید قرار گرفتن از سوی برخی افراد و در
برخی از مواقع ارزش زیادی دارد، اما تایید شدن توسط همگی افراد و در همه مواقع نه ضرورتی دارد و
نه امکان پذیر است.
افرادی که این باورهای غیرمنطقی را از خود دور سازند، در اصل زمینه ای فراهم می کنند که با اضطراب کمتر امتحان
را پشت سر بگذارند.
وقفه و عدم تحمل ناکافی: هنگامی که افراد با وجود آمادگی کافی شان در امتحان دچار وقفه می شوند، احساس می کنند کنترل
خود را از دست داده اند و برای چند لحظه احساس وحشت می کنند.
این افراد می دانند که جواب سوال را بلدند، اما در به خاطر آوردن آن احساس ناتوانی می کنند.
این افراد در صورتی که نتوانند بر احساس ناکامی شان غلبه کنند، انعطاف خود را آنقدر از دست می دهند که نمی توانند
پاسخ های مناسب و راه حل های دیگر را جستجو کنند.
نگرانی درباره اضطراب امتحان: نگرانی درباره اضطراب امتحان مشکلی مضاعف است.
افراد دچار اضطراب امتحان هر بار که قرار است امتحان بدهند نه تنها درباره خود امتحان نگران و دلواپسند، بلکه
از این که دچار اضطراب شوند در هراسند.
این افراد درماندگی، ناامیدی و ترحم جویی به حال خود را نهادینه ساخته و رد شدن در امتحان را برای خود
تضمین می کنند.
اهمیت مطالعه در کاهش اضطراب امتحان: مطالعه مانند انجام هر کار یا فعالیتی دیگر نیازمند استفاده از روش درست است.
می توان گفت یکی از دلایل افت تحصیلی و اضطراب های امتحان دانش آموزان این است که شیوه مطالعه آنها طبق اصول صحیح
نیست نه این که لزوما کم مطالعه می کنند.
منبع :روزنامه جام جم
.

منبع : persianv.com