نوجوانی دوره است که در آن فرد رفتارهایی از جمله گستاخی، بداخلاقی را از خود بروز داده که نباید آن ها را حمل بر بی ادبی و ذاتی بودن در نوجوانان دانست.

خانوادهآکا ایران


گستاخی نوجوانان به دلایلی از جمله نشان دادن حس استقلال و متفاوت بودن از والدین، سردرگمی در هیجانات و احساسات زودگذر این دوران، الگو پذیری از پدر و مادر و گاهی بازگو کردن عکس العمل، گفتار و رفتارهای دوستانش در جمع های آن برای والدین است.

در برخورد با این رفتار نوجوانان، والدین نباید بیش از حد سختگیری داشته زیرا ممکن است این رفتار به دلایلی مختلفی نظیر ایجاد یک سوء تفاهم، اختلاف نظر با اطرافیان و یا بر اثر یک مشکل کوچک اتفاق افتاده باشد.

والدین باید با نوجوان خود در رابطه با این رفتار گفت و گو کرده و در صورت عدم قبول باید توسط شخص دیگری که هم مورد اعتماد نوجوانان باشد و هم مورد قبول والدین بوده این مشکلات حل و فصل شده، در غیر این صورت باید به متخصص مراجعه شودمنبع: tebyan
.

منبع :