آکاایران: روش های تعامل با نوجوان

تربیت فرزندان > نوجوان > هم کلام شدن با فرزندان همیشه یکی از بزرگترین دغدغه پدر و مادر هاست . حالا تصور کنید درباره مواد مخدر و الکل بخواهید صحبت کنید . اما نگران نباشید در این پست قصد داریم روش هایی را برای ایجاد تعامل با فرزندانتان را مورد بررسی قرار دهیم .

آکاایران: روش های تعامل با نوجوان

پایگاه اطلاع رسانی آتیسام :
  ::::    لطفا روشنفکر و بی طرف باشید
اگر می خواهید یک مکالمه سازنده با نوجوانتان داشته باشید، یک چیز را به خاطر داشته باشید این است که هنگامی که یک بچه احساس مورد قضاوت بودن و یا محکوم شدن می کند، احتمال کمتری دارد که پذیرای پیام شما باشد. پیشنهاد می کنیم به منظوردستیابی به بهترین نتیجه برای شما و نوجوانتان، سعی کنید موقعیتی بی طرف و آزاد را حفظ کنید. ما درک می کنیم که چالش برانگیز است و به تمرین نیاز دارد.
  ::::    خودتان را جای نوجوانتان قرار دهید.
برای مثال، رفتاری را که خودتان ترجیح می دهید زمانی که در مورد یک موضوع دشوار صحبت می کنید مورد خطاب قرار بگیرید را در نظر بگیرید. فکر کردن درمورد چگونگی احساستان در زمان نوجوانی می تواند سودمند باشد.
  ::::    در مورد اهدافتان صریح و شفاف باشید
نوشتن آن ها می تواند موثر باشد. زمانی که شما هدفتان از یک مکالمه را بدانید، می توانید بعدا به آن برگردید و آنچه را که درست پیش رفت، آنچه که نادرست بود، چه اهدافی داشتید و کدام ها باید برای یک وقت دیگر بمانند و آیا قادر به ارائه موثر آن ها بودید را مرور کنید
  +    مثبت اندیش باشید
اگر به یک موقعیت با شرم، خشم،ترس یا ناامیدی نزدیک شوید، تلاش های شما نتیجه معکوس خواهد داشت. در عوض مراقب، کنجکاو، مودب و فهمیده باشید.
صحبت کردن با نوجوانتان در مورد مواد مخدر نباید زشت و یا ناراحت باشد.

منبع: ibanoo
.

منبع :