آکاایران: سنین پیش از نوجوانی، دوره آرامش قبل از طوفان

آیا می دانید که فرزند شما که در سن پیش از نوجوانی قرار دارد، به چه مقداری آزادی نیاز دارد؟ کودکان در سنین قبل از نوجوانی، مانند آرامش قبل از طوفان هستند.

 شما به عینه شاهد آن هستید که فرزند کوچک مطیع و فرمانبردار دیروزتان، تبدیل به نوجوانی سرکش و یکه تاز می شود. در این زمان، ممکن است این جمله را زیاد از دهان او بشنوید:«همه دوستانم اجازه دارند این کار را انجام دهند!» در این مواقع به جای آنکه خونسردی خود را از دست بدهید، با چهره ای متبسم به طور غیر مستقیم او را از انجام کاری بر حذر دارید که دوست ندارید انجام دهد.

تفاوت شما در این زمان در این است که فرزندتان، خود را بزرگ می داند و شما هنوز او را بچه در نظر می گیرید! دختران زودتر از پسران عاقل و بالغ می شوند و معمولاً بزرگتر از سن واقعی خود جلوه می کنند. فراموش نکنید که فرزند شما هنوز هم کم سن و سال، بی تجربه و نیازمند راهنمایی ها و مراقبت های شماست، پس با دیدن جثه رشد کرده اش او را به حال خود رها نکنید. شما هنوز هم می توانید نفوذی قابل توجه بر فرزندتان داشته باشید. فقط برای مطیع کردن او، در هنگام صحبت با او باید لحن کلامتان را تغییر داده و آن را ملایم تر کنید. به جای امر و نهی کردن با او تبادل نظر نمایید و پیشنهادهای مفید خود را با لحنی ملایم به او گوشزد نمایید. بچه ها در سنین پیش نوجوانی به شدت تحت تأثیر دوستان خود قرار می گیرند و ممکن است گاه و بی گاه از سخت گیری های شما گله کنند، ولی این را بدانید که آنها در خفا از اینکه به دوستان خود بگویند «پدر و مادرم اجازه این کار را به من نمی دهند!» لذت زیادی می برند.

.

منبع :