آکاایران: تربیت جنسی در نوجوانی

دوره نوجوانی از بحرانی ترین دوره ها است، سن نوجوانی، زمان دلبستگی های بزرگ و اندیشه دربارۀ آن ها است.  تأثیرات نیرومند احساسات مربوط به تمایلات جنسی، جای بسیاری از تصورات و مفاهیم ذهنی را می گیرد، آثار دلبستگی جنسی در رفتار آنان آشکارا منعکس می شود، معمولاًجوانان مهربان، دلسوز و دقیق که به تأثیرات و اضطرابات جنسی متمایل شده اندنسبت به اطرافیان، کینه جو، عصبانی و بی عاطفه می شوند، و این تحولات ممکن است در نتیجه عدم ارضای جنسی و فقدان اقدامات لازم از قبیل: ورزش، کار، گردش، یا سیری بیش از حد جنسی باشد، مسلم است که طبیعت نوجوانان دردوره بلوغ جنسی تغییر می یابد، آن ها بیش تر عصبانی و سرکش می شوند و این تغییرات با ظهور میل جنسی اعم از امیال ارضا شده یا نشده در برخی از آن ها آشکار است.

متخصصین اطفال آمریکا نوعی طبقه بندی کلّی را مطرح می کنند که برای ادامه مباحث ما در رابطه با دوره نوجوانی مفید است، به این صورت که به سنین 10 یا 11 تا 14 سالگی در دخترها و 12 تا 15 سالگی در پسرها ((اوائل نوجوانی)) و به 2 سال پس از آن ((اواسط نوجوانی)) و ادامه این سنین تا زمان شروع بزرگسالی را ((اواخر نوجوانی)) می گویند.

آغاز دوران بلوغ که با اوائل نوجوانی آغاز می شود، دوران دگرگونی های عظیمی است.  در این دوران نه تنها تغییرات جسمی مهمی در نوجوان پدید می آید، بلکه دگرگونی های برجسته اجتماعی و روانی نیز در او ایجاد می شود.

سه نقطه عطف زندگی هر کسی را می توان تولد، بلوغ و مرگ نامید.

 نظربه اهمیت حیاتی این دوران در زندگی نوجوان به ویژه از نظر جنبه های تربیتی، ضروری است که برخی از آگاهی و حقایق خاص این دوران تشریح گردد تا هم نوجوان به موقعیت حیاتی خود پی ببرد و به تکالیف و وظایف و مسئولیت های شرعی، اجتماعی و اخلاقی که از این پس به او تعلق می گیرد، آگاهی یابد و هم اولیاء و مربیان از این طریق به درک روحی نوجوان خود نایل آیند.

بیش تر والدین از آشفتگی دوران بلوغ آگاهند و دوران بلوغ را با احساساتی متناقض به خاطر می آورند، مانند بهترین زمان یا بدترین زمان، سن دانایی یا سن نادانی، بهار امید یا زمستان ناامیدی، که این احساسات حاکی ازفراز و نشیب های روح یک نوجوان دارد. او گاهی شاداب، خوشحال، سرزنده و گاهی پژمرده، اندوهگین و ساکت است.

 نوجوانان و جوانان به دلیل ....

1-  احساس توانایی برای عمل جنسی

2- تشدید انگیزه های جنسی 

3- کنجکاوی در مورد مساَئل جنسی

4- تلاش برای تعیین نقش جنسی.

5- ترس شدید از نتایج فعالیت جنسی،

 نسبت به امور جنسی حساس هستند، این حساسیت مفرط که با ترشح هورمون های جنسی توأم است تمایلات جنسی جوان را تشدید می کند، اگر طریقه مشروع و قانونی برای تشفی امیال جنسی مقدور نباشد، امکان انحراف جوان می رود و این انحراف اغلب به صورت کامجویی های بدلی (خود ارضایی، همجنس بازی، نظربازی) تجلی می کند برای حل چنین مشکلاتی باید قبل از هر چیز به ارزیابی پرداخت. در ارزیابی و شناخت مشکلات جنسی باید ابتدا تاریخچه زندگی فرد را به دست آورد و براساس آن روش های انتخاب تغییر رفتار، شیوه های شناختی همچون افزایش بصیرت فرد را در سرلوحه برنامه ها قرار داد.

مهم ترین نگرانی های دوره اول بلوغ عبارتند از:

1- نگرانی درباره عادی بودن

2- نگرانی درباره خصایص جنسی

 3- نگرانی درباره اندازه

4- نگرانی درباره وزن

5- نگرانی درباره آلت تناسلی

6-  نگرانی درباره خصایص ثانوی جنسی ( مثل رشد سینه در دختران، رشد ریش و سبیل در پسران) دراین زمینه والدین ومربیان بادادن آگاهی های مناسب باید منشأ این نگرانی ها را از نوجوان بزدایند.

اسلام برای جلوگیری از وقوع مشکلات جوانان، راه های زیر را پیشنهاد می کند که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد.

1- اصلاح روابط خانوادگی:خانواده مهم ترین پناهگاه برای جوانان است.

2- جلوگیری از سرزنش بیجا:سرزنش بی جا آتش لجاجت وخصومت نوجوان را شعله ور می سازد. امام علی (ع) می فرمایند:( الافراط کم الملامه یشیب نیران اللجا. ) یعنی زیاده روی در سرزنش، هر دم و ساعت فرزند خود را ملامت کردن، آتش لجاجت و سرکشی را در آنان شعله ور می سازد.

3- ایجاد اسوه و الگوی مناسب برای جوانان: (رفتار کودکان در اثر رفتار درست والدین محفوظ می ماند).  وقتی والدین رفتار درستی نداشته باشند نمی توان از جوانان انتظار رفتار مناسب را داشت.

4- انتخاب دوستان مناسب:افراد تابع عقیده دوست خود هستند پس مراقب باشید با چه کسی دوست می شوند.

5- اصلاح اجتماعی و ایجاد زمینه مساعد تربیتی:جامعه فاسد باعث تباهی جوانان می گردد. اصلاح قانون اجتماعی یکی از طرق پیشگیری از انحرافات جوانان است. جوانان گاهی نمی خواهند تشریفات وآداب معمول را دنبال کنند و نباید آنان را به رعایت آداب دست و پاگیر مجبور ساخت. 

6- تشویق جوانان به بهره وری از دوران جوانی : باید جوانان راتشویق کرد که از این دوره کمال استفاده راببرند و به آن ها گوشزد شود که دانشمندان بزرگ، بیش ترین موفقیت خودرا بهره گیری صحیح از دوره جوانی خود می دانند.

 7- پرکردن اوقات فراغت:از آن جا که یکی از علل عمده انحراف جوانان، بیکاری است، لازم است اوقات فراغت به شکل مناسب پر شود مثل سهیم شدن در رشته های مختلف ورزشی ( شنا، ورزش رزمی، تیراندازی و. . .  ).

8- تربیت برای عزت نفس و تسلط بر خویشتن :در دورۀ جوانی قوای شهوانی در نهایت قدرت خود هستند،  اگر جوانان مطیع شهوات خود گردند خود را به هلاکت می اندازند.

.

منبع :