آکاایران:  

با نوجوانان وارد جنگ قدرت نشوید!

یکی از مسایلی که به کرات شاهد آن هستیم، موضوع خودپنداره ضعیف نوجوانان است.

والدین زیادی هستند که از فرزندان خود گله می کنند و می گویند باوجود در نظر گرفتن نیاز آنها، نوجوان شان هرگز راضی به نظر نمی رسد و به همه می گوید که والدین ام مرا درک نمی کنند.

مشکل اصلی از آنجا نشأت می گیرد که اغلب این نوجوانان احساس خوبی نسبت به تحولات بدنی خویش ندارند. بسیاری از آنها دوست دارند برخی از جنبه های بدن خود را مانند قد، وزن و قیافه تغییر بدهند. فشار همسالان و تبلیغات مختلف رسانه ها نوجوانان را تشویق می کند که تصویر بدنی قالبی را که در جامعه شان رایج است، برگزینند. شاید هم هیچ جذابیتی در این تصویر بدنی وجود نداشته باشد اما آنها تحت تاثیر گروه همسالان قرار دارند؛ به تایید آنها نیاز دارند؛ فاقد در نظر گرفتن شرایط منطقی و حتی عرف موجود در خانواده یا جامعه تمایل پیدا می کنند در قالبی که ویژگی های پسر یا دختر خوب و زیبا و خوش تیپ را بیان می کند، قرار گیرند. از این رو با تصویر بدنی خود مشکل دارند و اغلب با عدم رضایت از بدن شان، نگرانی در مورد وزن شان یا فرم بینی و حالت چشم ها و... از والدین خود می خواهند با جراحی زیبایی یا تهیه فلان وسیله گران تبلیغ شده موافقت کنند که این تغییرات را در خود بدهند. این تصمیم آنها اغلب احساسی و دور از منطق است اما برای شکل گیری صحیح شخصیت آنها و تقویت خودپنداره ضعیف شان (پایه و اساس اعتماد به نفس) والدین باید در برخورد با آنها نکاتی را بدانند. اینکه فقط بگویید من تایید نمی کنم که تو با این قیافه و تیپ از خانه بیرون بروی و یا جراحی برای دختر 15، 16 ساله مناسب نیست، کافی نیست و باعث می شود آنها حس کنند همدلی لازم را از شما دریافت نمی کنند و باید جذب گروه های ناکارآمد شوند.

خب، چه باید کرد؟

در وهله اول باید بدانید سر و کله زدن با نوجوانی که کنترل مناسبی از کودکی روی او نداشته اید سخت تر از نوجوانی است که با قوانین و قاعده اصولی تربیت شده است. نکته مهم دیگر اینکه، باید حوصله کافی به خرج دهید و وارد جنگ قدرت نشوید. به جای مقابله کردن، باید با آنها صحبت کنید. اگر همدلی نکنید، موفق نمی شوید رابطه تان را حفظ کنید. مقصودم این نیست که تاییدشان کنید بلکه کافی است بگویید نگرانی او را درک می کنید. سپس با یادآوری جنبه های مثبت وجودی او (نکات ظاهری، مهارت ها و...) حس مثبت بودن اش را تقویت کنید.

هرگز او را با دیگران مقایسه نکنید و هیچ گاه دوستان اش را زیر سوال نبرید چون احتمالا نسبت به آنها حساسیت خاصی دارد. سعی کنید اگر خودتان نمی توانید کمک سازنده ای بکنید (مثلا در حس چاقی، برایش اصول صحیح غذا خوردن یا برنامه ورزشی در نظر بگیرید و یا پسرهایی که برای عضلانی شدن دارو مصرف می کنند را با عوارض داروها آشنا کنیدو...) از کسی که روی او نفوذ دارد، کمک بخواهید و یا بگویید بیا با هم پیش مشاور برویم تا بتواند مساله تو را حل کند.

.

منبع :