گرایش به قلیان و سیگار نشانه افسردگی نوجوانان است

یک روانپزشک گفت: افسردگی در نوجوانان 1۵ تا 17 ساله می‌تواند به صورت گرایش به سیگار، قلیان، انجام رفتارهای بزهکارانه، افت تحصیلی و ارتباطات جنسی نامعقول بروز پیدا کند.


علامت افسردگی در کودکان و نوجوانان با افسردگی در بزرگسالان متفاوت است چرا که افسردگی در بزرگسالان به صورت گریه، خستگی، گوشه‌گیری، افکار خودکشی، عدم تمایل به کار کردن، افت عملکرد و مسائلی از این قبیل خود را نشان می‌دهد.

این روانپزشک گفت: در کودکان و نوجوانان علائم افسردگی بیشتر به صورت پرخاشگری است.

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تصریح کرد: در سنین پائین‌ علائم افسردگی می‌تواند به صورت تغییر تغذیه، تغییر رفتار، افزایش چسبندگی به مادر، عدم ارتباط منطقی با همسالان، اختلال خواب، گریه کردن، گوشه‌گیری و شب ادراری بروز پیدا کند.

این روانپزشک ادامه داد: در سنین بالاتر و در سنین 15 تا 17 سال،‌ افسردگی می تواند به صورت گرایش به سیگار، قلیان، انجام رفتارهای بزهکارانه، افت تحصیلی و ارتباطات نامعقول آشکار شود.

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیان داشت: والدین در مواجهه با چنین رفتارهایی در کودک یا نوجوان خود باید از انجام رفتارهای خشن، کتک‌زدن ، محدود کردن و استفاده از اجبار برای تغییر رفتار فرزند خود بپرهیزند و سعی کنند در اولین فرصت با یک مشاور تماس گرفته و از او راهکار مناسب را جویا شوند.

نوجوانان ،جوانان و سیگار!

      

        اغلب افرادی یه سیگار یشیدن را در سال های      ابتدای جوانی (و یا حتّی نو جوانی ) آغاز      یرده اند , علّت آن را فرار از مشیلات ، هم رنگ شدن با دوستان و هم سالانِ  سیگاری شان , مقابلۀ با بلا تیلیفی ها و بحران های نوجوانی وجوانی ,هویت یابی، ینجیاوی , بی حوصلگی و ضعف عزّت نفس ذیر یرده اند . سیگار یشیدن افراد (به ویژه جوانان) , مانع از فعّالیّت های مفید جسمانی روزانهُ آن ها می شود و انجام و پیگیری هر گونه رشته ی ورزشی را برای آن ها غیر ممین می سازد . سیگاری ها اغلب پوستی زرد  دندان هایی فرسوده و باز دمی بد بو دارند . اگر جوانان و   نوجوانان بدانند یه سیگار یشیدن عادتی ساده نیست , بلیه اعتیادی بارز و مشخّص است یه عاملی برای بسیاری از آسیبهای روانی ـ ا جتماعی می شود , به طور حتم یمترخود را درگیر چنین معضلی زشت ونافرجام می سازند.

عوامل موُثر در سیگاری شدن نوجوانان:

      سیگار یشیدن ییی از مهم ترین عوامل بیماری زا, چه به لحاظ فردی ، شخصیّتی ، و چه  به  لحاظ اجتماعی است. اغلب بزرگ سالان یه سیگار می یشند, این عادت زشت وبیماری زا را از اولیّن سال های نوجوانی   (12 ـ 18 ) آغاز یرده اند. ییی از عوامل موُثردر  سیگار یشیدن نوجوانان و جوانان , یم سوادی و عدم آگاهی آنان از مضرات و تبعات شوم آن است , عامل دیگر , ضعف عزّت نفس و خود پنداره‌‌ء ضعیف نو جوانان است.عامل سوم داشتن روابط نابسامان خانوادگی است یه در مواردی می تواند منجر به سیگاری شدن ایشان شود. نوجوانی هم یه هر دوی والدینش و یا ییی از آنها سیگار  می یشند بیش تر از نو جوانی یه هیچ یی از اعضای خانواده شان سیگار نمی یشد, احتمال سیگاری شدن را دارد.                                                         ،                                                  عوارض سیگار یشیدن در نوجوانان:

1- سیگار یشیدن نو جوانان در یوتاه مدّت بر روی دستگاه تنفسی آن ها تاُثیر می گذارد و موجب بروز اختلالات تنفسی گوناگون از جمله : تنگی نفس, آسم, بیماری های ریوی وبدبوئی دهان فساد زودرس دندانها و بیماریهای گوارشی و... می شود و در دراز مدّت نیز  موجب تقویت عادت زشت سیگار یشیدن و ابتلاء به بسیاری از بیماری های مزمن و خطرنای دیگر می شود.

2- سیگار یشیدن جوانان منجر به یوتاهی قد و عدم تناسب اندام و جثهُ  آن ها گشته و رشد بدنی وعملیرد سیستم عصبی و دستگاه های درونی آن ها را مختل می یند.

3- نوجوانانی یه سیگار می یشند, به طور معمول قلبشان (4ـ3) ضربه بیش تر از قلب نوجوانانی یه سیگار نمی یشند , می زند.

4- سیگار یشیدن نوجوانان موجب سرفه های شدید , سرما خوردگی های حاد وآنژین های طولانی مدّت درآن ها میشود.

5- نو جوانانی یه به سیگار عادت می ینند , احتمال بیشتری دارد یه به دنبال سایر مواد اعتیاد آور هم بروند.

6- نوجوانان سیگاری, سه برابر نو جوانی یه سیگارنمی یشند,  احتمال دارد به سمت مصرف الیل و انحرافات اخلاقی بروند,از آن گذشته سیگار یشیدن می تواند موجب بروز رفتارهای مخاطره آمیزی مانند خشونت, پرخاشگری, ناراحتی های جنسی و... درنو جوانان و جوانان شود.

7- تحقیقات بی شماری نشان دهنده ی این است یه ارتباط مستقیمی بین سیگار یشیدن جوانان و ابتلای آنان به افسردگی واضطراب  وجود دارد,تقریباً 50-40 درصد بزرگ سالانی یه سیگارمییشند,علایمی از افسردگی واضطراب را نشان میدهند.

8- تحقیقات و شواهد علمی و گزارشات مستند سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که علاوه بر بیماری های تنفسی، اطفال در معرض خطر، به مرگ ناگهانی و سرطان های لب، دهان، حنجره ، ریه ، کلیه، مثانه و دیگر اندام های افراد سیگاری و کودکان و اطفال مظلوم در ارتباط با ایشان می گردد !!! .

9- مصرف دخانیات اپیدمی قرن بیستم است که هر ده ثانیه یک قربانی می گیرد ! ودر چهل سال آینده در هر سه ثانیه ، یک مرگ ناشی از استعمال دخانیات اتّفاق خواهد افتاد. و اگر این روند ادامه پیدا کند در سال 2020 دخانیات سالی ده میلیون قربانی خواهد گرفت ، که هفت میلیون آن سهم کشورهای در حال توسعه است !!!

10- بر اساس تحقیقات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران شیوع استعمال دخانیات در ردة سنی 15تا 25 سال در سال 1370 ده درصد بوده است، که متأ سفانه این رقم در سال 1378 به هفده درصد ودر سال 1385 به نوزده درصد افزایش یافته است و طبق همین تحقیق سالیانه پنجاه هزار نفر در ایران بر اثر استعمال دخانیات  می میرند !!!.

*این در حالی است که همه می دانیم خود کشی حرام و گناه کبیره است. و استعمال دخانیات همان خود کشی تدریجی است.

در این قسمت توجّه والدین محترم و شما نوجوانان و جوانان  عزیز  را به سر فصلهای جدید و تکان دهنده ای جلب می نماییم:

1- دود سیگار حاوی بیش از 4000 مادّه سمی و زیانبخش است ، که افراد سیگاری و غیر سیگاری

را مسموم و آلوده و مبتلا  می کند !!!.

2- در کشور ایران نز دیک به 10 میلیون نفر سیگاری (حدود 14 درصد جمیعت) ، روزانه بیش از سه میلیارد تومان خرج سیگار کشی می کنند !. و به طور متوسط دولت بیش از دو برابر مصرف سیگار ، هزینه بیماریها و درمان عوارض ناشی از استعمال دخانیات می نماید ،و این بودجه عظیم توسط اقلیّت فوق به اکثریت 86 درصدی جامعه تحمیل می شود.

3- سالیانه 54 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود ، که 12 میلیارد نخ آن تولید داخل و بقیه عمدتاً از طریق قاچاق واردکشور شده وبا شبکه های مرموز وغارتگر ، توزیع می شود .

4- جوانان کشور ، خصوصاً در سن 10 تا 15 سال ، هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن سیگار واعتیاد و سپس مود مخدّر می باشند. لذا سیگار رادر نوجوانان می توان دریچه و مقدمۀ ورود به سایر اعتیاد ها و سایر بزهکاری های اجتماعی نا مید. (آمار و مدارک و فیلم های مستند این حقیقت تلخ را نشان می دهند.) و بایدتوجّه جدّی نمود که هر نخ سیگار تیری بر قلب نوجوان و مرکز عاطفه ، اراده ، شرافت ،و عفت اوست ، و بدانیم که : « شرافت مرد و عفت زن همچون کبوتر هایی هستند که چون ازمأمن و مأوای خود جستند دیگر باز نمی گردند؟!»

5- اقدامات جدّی و پیگیر و مداوم ، برای حفظ نسل جوان از به دام افتادن در این گرداب باید به طور همه جانبه انجام گیرد، هرچند این هزینه های گزاف تحمیلی و چندش آور است!!!.

6- افراد غیر سیگاری به ویژه کودکان و همسران افراد سیگاری به اندازه مصر کنند گان دخانیّات در معرض خطرات دود سیگار هستند ! ،و این افراد بی گناه نا خواسته و به اجبار سلامتی خویش را از دست می دهند؟!.

7- اگر مسموم نمودن آب یا غذای دیگران ممنوع و حرام است، آلوده کردن هوای تنفسی اطرافیان با دود مسموم سیگار به مراتب بد تر است، چون ، آدمی می تواند مدت زمانی از خوردن آب یا غذای آلوده خود داری نماید ، ولی خود داری از تنس هوای آلوده هرگز ممکن نیست !

8- اعتیاد مکّار ، دغل، فریبکار و گیج کننده وقدرتمندبوده ودربرابر احساس رضایت آنی وفوری رنجی طولانی همراه داشته و یک بیماری منفور ، خزندۀ در روح وجسم و جان فرد مبتلا و معتاد بدبخت است  که هرچه فرد معتاد وجودی بی خاصیّت داشته باشد، رشدی فزاینده خواهد داشت !!! ولی اگر آدمی زندگی بهتر و هدفمندی داشته باشد  اعتیاد بی خاصیت گشته و رنگ خواهد باخت.

*آری استعمال دخانیات و مواد مخدّر تهدیدی است علیه همه اقشار جامعه و ما جدّ اً امیدواریم با همکاری هم ، بتوانیم سهمی در سالم سازی محیط خود داشته باشیم .