محققان آمریکایی دریافتند، زنی که زمام امور زندگی و سرنوشتش را به دست دارد، در خوشبخت کردن همسر خود بهتر عمل می کند.

به گزارش برترین ها، تحقیقات اخیر محققان آمریکایی نشان می دهد که پیشرفت کاری یک زن از مهمترین عواملی است که منجر به بهبود حالات روحی و روانی وی می شود.

این تحقیقات نشان می دهد که نقش زن کارمند در ساماندهی خانواده و بالابردن سطح رفاه خانواده بسیار بیشتر از زن خانه دار است.

بر اساس این گزارش، اگر چه با کار کردن زن، مسئولیتهای وی بیشتر می شود، اما همیشه سعی دارد همسر خود را خوشبخت کند و این امر باعث می شود که مرد به کارمند بودن وی افتخار کند.اختصاصی مجله اینترنتی برترین ها Bartarinha.ir