نکات کوتاه ، اما کاربردی کودکان

کودکان به هیچ وجه در برابر عواطف شدید و حوادث تتش‌زا که ممکن است به افسردگی منجر شوند، مصون نیستند. برخی ار نشانه‌های بروز افسردگی در کودکان اینها هستند:

 بازی کردن کودک
از دست دادن اشتها، یا کاهش وزن.

 بازی کردن کودک
از دست دادن میل به بازی کردن.

 بازی کردن کودک
از دست دادن اعتماد به نفس یا عزت نفس.

 بازی کردن کودک
بی‌علاقگی کلی به خود، اعضای خانواده یا فعالیت‌هایی که زمانی مورد علاقه کودک بودند.

 بازی کردن کودک
عدم تمایل به رفتن به مدرسه.

 بازی کردن کودک
تغییرات قابل‌توجه در عادات خواب و خوراک. بروز مکرر یا طولانی مدت علائم جسمی مانند دل‌درد یا سردرد.

 بازی کردن کودک
حملات مکرر خشم یا پرخاشگری.

کودکان, رفتار های کودکان, افسردگی در کودکان, افسردگی کودک, نشانه های افسردگی در کودکان,کاهش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='وزن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/vazn-kodak.html'>وزن کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اشتهای کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/bieshtehae.html'>اشتهای کودک</a></strong>, بازی کردن کودک, علاقه کودک, خشم یا <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پرخاشگری کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'>پرخاشگری کودکان</a></strong> کودکان, رفتار های کودکان, افسردگی در کودکان, افسردگی کودک, نشانه های افسردگی در کودکان,کاهش وزن کودک, اشتهای کودک, بازی کردن کودک, علاقه کودک, خشم یا پرخاشگری کودکان


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر