آکاایران: دلایل جویدن ناخن در کودکان

آکاایران: خانواده های زیادی به روانشناس ها و مشاورین مراجعه می کنند و از جویدن ناخن کودکشان اظهار نگرانی می کنند.به گفته یکی از متخصصین اطفال علل ناخن جویدن در برخی کودکان بیشتر به دلیل اضطراب است.سعیده میری اظهار داشت: یکی از رفتارهای شایع که در کودکان و حتی نوجوانان دیده می شود، ناخن جویدن است که گاهی اوقات موجب بروز اختلالات روانی در این افراد می شود.

وی در ادامه گفت: ناخن جویدن بیشتر نشانه اضطراب درونی کودک است که این حالت در افراد بزرگ تر شایع تر است.
میری بیان کرد: کودک از این طریق حالت تهاجمی خود را کنترل کرده و سعی می کند بر اضطراب خود غلبه کند و توجهش را از دنیای خار ج قطع می کند و به درون خویش بازمی گردد.
وی اظهار داشت: گاهی اوقات این ناخن جویدن کودکان باعث مجروح شدن انگشتان آنها می شود؛ چون جویدن ناخن در کودکان منقلب و هراسان، تسکین ایجاد می کند و باعث آرامش آنها می شود. این کودکان به محض رها کردن این کار دچار اضطراب می شوند و دوباره شروع به ناخن جویدن می کنند.
میری در ادامه بیان کرد: گاهی اوقات نیز ناخن جویدن بر اثر تقلید بوجود می آید؛ به این صورت که کودک ابتد تقلید می کند و کم کم به صورت عادت در آنها بوجود می آید.
وی در پایان گفت: کودکان خجالتی و کم رو، اغلب دچار این عادت ناپسند می شوند و در صورتی که عامل محیطی باعث ناخن جویدن شده، باید تا حد امکان سعی شود که فشار روحی بر کودک وارد نشود و از سخت گیری نسبت به کودک پرهیز شود.

منبع :