نخستین لبخند کودک

می گویند لبخند کودک بزرگترین پاداش برای زحمات مادر است . زیبایی تبسم کودک در این است که به کوچکترین  کاری که برایش می کنید پاداش می دهد و روزتان را سرشار از نشاط و شادمانی می سازد.تبسم،بخشی از تلاش های کودک است که بلافاصله بعدتولدآغاز می شود.

 


کودکان جسماً توانایی تبسم کردن را دارند ، ولی نخستین لبخندشان انعکاسی است . نوزاد شما نمی داندکه حالات چهره اش می تواند تأثیر چشمگیری در شما و دیگران داشته باشد .
در واقع لبخند جزیی از مجموعه رفتاری همچون شیر خوردن یا سکسکه کردناست. زمانی کهاوبیدار است ، بی آن که حواس خود رابر روی چیزی متمرکزکند ، می خندد و حتی در خواب هم دست به این کار می زند . شاید نخستین تبسم های کودکان نشانه های شادمانی یا شناسایی نباشد ولی موقعی که لبخند آنان را با تبسم  پاسخ می دهید به کاری مبادرت می ورزید که  نه تنها طبیعی،بلکه مهم است . لبخندهای نخستین کودک محبت و دلبستگی پدید می آورد. او نمی خواهد خنده اش مایه سرگرمی باشد بلکه کنش متقابلی را بین خود و پدر و مادرش پدید می آورد که از همان آغاز فرح افزاست .
بیشتر کودکان در یک تادو ماهگی شروع به لبخند زدن می کنند. هر چند کودک از  لحظه تولد تبسم می کند،  اما در اولین لبخند شادی بخش و هدفمندش، شمامتوجه این تفاوتمیشوید . کودک پس از یک ماهگی صورت شما را می شناسد . ممکن است این شناخت را همیشه با لبخند نشان ندهد . ولی در چهارماهگی ، لبخندش نمایانگر بازشناسی واقعی است . او ترجیح می دهد که به رخ شما بنگرد و علت لبخند زدنش به شما این است که در می یابد  چهره روبهرویش به چیزی می ماند که قبلاً دیده است . دوران لبخند ، همانند تمام فرآیندهای رشد ، در میان نوزادان  متفاوت است. در ضمنکودکان از حیث سهولت و شمار تبسم ها با هم فرق دارند واین مسئلهنمایشگر  تفاوت های ذاتیآنهاست. اگر چه ممکن است قادر به تغییر خلق وخوی کودکتان نباشید ولی یک مورد قطعی  است و آن این که وقتی او لبخند می زند شما هم به او تبسم می کنید .

همکاری کودکان در خانه
کودکان  همین که راه می افتند و زبان باز می کنند،می خواهند در کارهای خانه همکاری و مشارکت جویند.  ولی شمار فراوانی از پدران و مادران از بیمخراب شدن چیزی یا به سبب ملاحظات  بی اندازه ، به فرزندانشان اجازه یاری رساندن نمی دهندو این بی تردید عمل اشتباهی است . کودکانی که اجازه همکاری در امور مربوط به خانهرا پیدا می کنند به گونه ای احساس اعتبار کرده و برای خود ارزش قایل می شوند و یا با پدر و مادرشان پیوندی صمیمانه برقرار می سازند.از همین رو بعدها خیلی زود آماده مساعدت و همراهی در امور گوناگون می شوند.گفتنی است مدد رسانی  کودکان باید کاملاً اختیاری و داوطلبانه باشد. نمونه های ذیل شما  رابا توانایی های کودکان در سنین مختلف آشنا میکند.
کودکان پنج ساله : اطفال در این سن ، مدت کوتاهی می توانند به انجام عملی بپردازند .  از کارهای مناسب برای این رده سنی میتوان به مواردی همچون :  چیدن و برچیدنسفره، خالی کردنلباس ها داخل ماشینلباسشویی ، حمل کردن بسته های سبک خرید و دسته کردن دستمال ها اشاره کرد .
کودکان شش ساله :  در این گروه سنی چون بچه ها به مدرسه می روند در نتیجه قادر به انجام اموری مانند : مرتب کردن اتاق خود ، جارو کردن ، آب دادن گل ها ، تا کردن پوشاکهستند.
کودکان نه ساله :  از آن جایی که در این سن به بچه ها پیوسته  فرصت همکاری و مشارکت داده شده ، بنابر این می توانند به صورت مستقل در پختن غذا و شیرینی ، آماده کردن صبحانه و مراقبت از خواهر و برادرشان نقش مؤثری داشته باشند .
رهنمودهای رشد  کودکان
مشاهده رشد کودک ، تجربه شگفت انگیز و بی نظیری  برای پدر و مادر است.فراگیری نشستن،راه رفتن و حرف زدن،برخی از شاخص های عمده  بالندگی اند که کودک به دست می آورد ولی رشد او فرآیندی بغرنج و درحال تکوین است . خردسالان پیوسته  دستخوش شماری از دگرگونی های جسمی و روحی هستند.
هرچند هیچ  وقت دو بچه به یک اندازه رشد نمی کنند اما آنان باید بتوانند در بعضی سنین دست به کارهای مشابهی بزنند.شما به عنوان پدر یا مادر در موقعیت بسیارحساسی قرا ر دارند که لازم است متوجه رشد فرزند خود شوید . شاخص هایی که در زیر آمده اند ، رهنمودهایی بس مفید و چاره سازهستند. با کاربرد وجه مشخصه های ذیل شاهد چگونگی رشد کودک خویش خواهید شد.
به یاد داشته باشید که دادن پاسخ" منفی" به هر کدام از پرسش هایی که آورده ایم ، لزوماً به این معنی نیست که مشکلی پدید آمده است .
سرعت رشد هر کودک اعم از دختر یا پسر،خاص خود او است و شاید رشد آنها در بعضی جهات کندتر از سایر بچه های هم سن و سالشان باشد . به خاطر بسپارید که این شاخص ها باید تنها به عنوان رهنمون به کار روند . با توجه به موارد زیر، تصمیم بگیرید که هنگام مراجعه بعدی به متخصص اطفال ، در مورد راه کارهای زیر با او سخن بگویید .
تفاوت عمده بین رشد کودک شما و شاخص هادر این است کهکودکتان  هنوزنمی تواندخیلی از کارهایی را که لازمه سن و سال او است ،‌ انجام  می دهد .

سه ماهگی
آیاوقتی کودکتان به پشت دراز می کشد ،  هر یک از دستانش  را به یک اندازه و به نحو دلخواهی حرکت می دهد ؟  اگر با یک یا هردو دست و پایش  حرکات منقطع یا ناهماهنگ کرده ، یا همیشه فقط از یک دست استفاده  می کند ، جواب" منفی " بدهید .
بلیo      خیرo
آیا کودکتان  علاوه بر فریاد ،‌هم ایجاد می کند؟
بلیo        خیرo
آیا کودک شما به صدایتان واکنش نشان می دهد ؟
بلیo         خیرo
آیا دست های او غالباً بازاست ؟
بلیo      خیرo
موقعی که کودکتان را راست نگه می دارید ، آیا می تواند سرش را بیش از یک لحظه نگه دارد ؟
بلیo      خیرo
ششماهگی
آیا هیچ وقت  دیده اید که کودکتان با  به هم زدن دست هایش به یکدیگر  بازی کند ؟
بلی o     خیرo
آیا کودکتان سرش را به اصواتی که دور از وی ایجاد می شود ، می چرخاند ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان از شکم به کمر یا  برعکس می غلتد ؟
بلیo      خیرo
وقتی که زیر بغل کودکتان را می گیرید ، آیا می تواند وزنش را تحمل کند ؟ جوابتان فقط در صورتی باید مثبت باشد که وی سعی کند روی پاهایش بایستد و قسمتی  از وزنش را تحمل کند .
بلیo       خیرo
زمانی که کودک شما روی شکم می خوابد ، آیا می تواند وزنش را روی  دستان گشوده اش تحمل کند
بلیo      خیرo
آیا کودکتان اشیاء ریز مانند خرده نان را می بیند ؟
بلیo       خیرo
نه ماهگی
هنگامی که کودک سرگرم بازی است و شما آهسته از پشتش می آیید ، آیا گاهی سرش را به علامت شنیدن  صدای شمابرمی گرداند ؟‌( صداهای بلندمورد نظر نیست )  صرفاً در صورتی جواب بلی بدهید که دریافته باشید وی به اصوات آرام یا نجواها واکنش نشانمیدهد.
بلیo      خیرo
آیا کودکتان بدو ن کمک کسی و بی آن که  تعادلش را حفظ کند ،‌قادر به نشستن است ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان چهار دست و پا می خزد و یا سینه خیز می  رود ؟
بلیo      خیرo
دوازده  ماهگی
وقتی که پشت چیزی یا در گوشه ای پنهان شده و سپس دوباره ظاهر  می شوید ، آیا کودکتان در جست و جوی شماست یا مشتاقانه در انتظار دیدن مجددتان است ؟
بلیo     خیرo
آیا کودک شما اصواتی همچون" ماما" یا" بابا " را بر زبان می آورد ؟
اگر  هر دو صوت را ایجاد می کند ، جواب آری بدهید :
بلیo خیر o
آیا کودکتان خود را برای ایستادن ، بالا می کشد ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان لااقل  یک واژه بر زبان می آورد ؟
بلیo   خیرo
آیا کودکتان از لوازم خانه کمک گرفته و راه می رود ؟
بلیo        خیرo
آیا کودکتان قادر است با چرخاندن سرش ، محل اصوات را تشخیص دهد ؟
بلیo       خیرo
هجده ماهگی
آیا کودکتان می تواند یک فنجان  یا لیوان معمولی را بدون کمک کسی در دست بگیرد و مایع درونش را بدون ریختن بنوشد ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان می تواند ، بی آن که زمین بیفتد یا تلوتلو بخورد ، ازیک طرف اتاق بزرگی به طرف دیگر برود؟
بلیo   خیرo
آیا کودکتان بدون کمک کسی  راه می رود ؟
بلی o  خیرo
آیا کودکتان  حداقل دو کلمه سخن می گوید ؟
بلیo           خیرo
آیا کودکتان  کفش هایش را خودش در می آورد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان خودش غذا می خورد ؟
بلیo خیرo
دو سالگی
آیاکودک شما می تواند غیر از" بابا " و" ماما" حداقل  سه کلمه مخصوص ادا کند که هر بار معنی یکسانی داشته باشند ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند پوشاک خودش مانند لباس خواب ( لباس رو یا زیرش ) را از تن در آورد ؟ ( کهنه بچه ، کلاه و جوراب مورد نظر نیست )
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواندبدون افتادن به زمینبدود ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان ، تصاویر را در کتاب مصور تماشا می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می گوید که چه می خواهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان کلمه هایی را که سایرین می گویند ، تکرار می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان لااقل یک عضو مشخص بدن را نشان می دهد ؟
بلیo خیرo
سه سالگی
آیا هنگامی که با کودکتان سرگرم تماشای کتاب حیوانات هستید می تواند حداقل یک جانور را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان قادر است از فاصله ای توپی راازبالای سرش به طرف شکم یا سینه شما پرتاب کند؟
بلیo           خیرo
آیاکودکتان  کمک می کند  که اشیاء در سرجای خود قرار گیرند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان به سئوال شمامبنی بر این کهپسرید یا دختر می تواند جواب دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند لااقل یک رنگ را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
چهارسالگی
آیا کودکتان قادر است سوار سه چرخه ای شده و آن را حداقلچهار متر به جلو براند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان با رعایت نوبت و پیروی از قواعد بازی ، قایم موشک و یا بازیهای دیگر می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواند تصاویر موجود در کتاب ها یا مجله ها را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند بگوید در تصویر چه کاری صورت می گیرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما واژه های کنشی ( افعال )  را به کار می برد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان با اسباب بازی عروسکی یا حتی دوست خیالی بازی می کند ؟
بلیo خیرo
پنج  سالگی
آیا کودک شما می تواند دگمه لباس خود یا عروسکش را ببندد ؟
بلیo خیرo
آیا زمانی که کودکتان را نزد دوست یا پرستار بچه می گذارید ، واکنش مساعدی از خود نشان می دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما قادر است لااقل سه رنگ را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند به نوبت از پاهایش استفاده کرده و از پله ها پایین بیاید ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواند با پاهای فاصله دار از هم بپرد ؟ ( پرش طول کند ؟ )
بلیo           خیرo
آیا کودکتان می تواند ضمن شمردن لااقل سه شیء مختلف آنها را نشان دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما قادر است نام پول خردی را درست بگوید ؟
بلیo خیرo
شش سالگی
آیا بچه شما می تواند بند کفشش را ببندد؟
بلیo          خیرo
آیا بچه شما قادر است بدون کمک دیگران ، ‌لباس بپوشد ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند فقط با به کارگیری دستانش ، توپ جهنده کوچکی را بگیرد ‌؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند دایره ای بکشد ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند سن واقعی اش را بگوید ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند حداقل چهار رقم را به ترتیب صحیح تکرار کند ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند با هر دو پا بپرد ؟
بلیo خیرo
شما به عنوان پدر یا مادر برای پی بردن  به این جنبه های ظریف رفتاری کودکتان ، در موقعیت مناسبی  قرار دارید.این نشانه ها حاکی ازآن استکه رشد و بالندگی کودکتان طبق برنامه پیش می رود یا این که احتمالاً خللی پدید آمده است . ادای پاسخ منفی به هر یک از این پرسش ها احتمالاً هشداری  شمرده می شود . حتماً این گونه موارد را با پزشک  کودک خویش در میان بگذارید و به یاد داشته باشید که این شاخصتنها برای یاری رساندن به شماست نه آزمون هوش و ذکاوت کودکانتان.
تبیان


کودکان جسماً توانایی تبسم کردن را دارند ، ولی نخستین لبخندشان انعکاسی است . نوزاد شما نمی داندکه حالات چهره اش می تواند تأثیر چشمگیری در شما و دیگران داشته باشد .
در واقع لبخند جزیی از مجموعه رفتاری همچون شیر خوردن یا سکسکه کردناست. زمانی کهاوبیدار است ، بی آن که حواس خود رابر روی چیزی متمرکزکند ، می خندد و حتی در خواب هم دست به این کار می زند . شاید نخستین تبسم های کودکان نشانه های شادمانی یا شناسایی نباشد ولی موقعی که لبخند آنان را با تبسم  پاسخ می دهید به کاری مبادرت می ورزید که  نه تنها طبیعی،بلکه مهم است . لبخندهای نخستین کودک محبت و دلبستگی پدید می آورد. او نمی خواهد خنده اش مایه سرگرمی باشد بلکه کنش متقابلی را بین خود و پدر و مادرش پدید می آورد که از همان آغاز فرح افزاست .
بیشتر کودکان در یک تادو ماهگی شروع به لبخند زدن می کنند. هر چند کودک از  لحظه تولد تبسم می کند،  اما در اولین لبخند شادی بخش و هدفمندش، شمامتوجه این تفاوتمیشوید . کودک پس از یک ماهگی صورت شما را می شناسد . ممکن است این شناخت را همیشه با لبخند نشان ندهد . ولی در چهارماهگی ، لبخندش نمایانگر بازشناسی واقعی است . او ترجیح می دهد که به رخ شما بنگرد و علت لبخند زدنش به شما این است که در می یابد  چهره روبهرویش به چیزی می ماند که قبلاً دیده است . دوران لبخند ، همانند تمام فرآیندهای رشد ، در میان نوزادان  متفاوت است. در ضمنکودکان از حیث سهولت و شمار تبسم ها با هم فرق دارند واین مسئلهنمایشگر  تفاوت های ذاتیآنهاست. اگر چه ممکن است قادر به تغییر خلق وخوی کودکتان نباشید ولی یک مورد قطعی  است و آن این که وقتی او لبخند می زند شما هم به او تبسم می کنید .

همکاری کودکان در خانه
کودکان  همین که راه می افتند و زبان باز می کنند،می خواهند در کارهای خانه همکاری و مشارکت جویند.  ولی شمار فراوانی از پدران و مادران از بیمخراب شدن چیزی یا به سبب ملاحظات  بی اندازه ، به فرزندانشان اجازه یاری رساندن نمی دهندو این بی تردید عمل اشتباهی است . کودکانی که اجازه همکاری در امور مربوط به خانهرا پیدا می کنند به گونه ای احساس اعتبار کرده و برای خود ارزش قایل می شوند و یا با پدر و مادرشان پیوندی صمیمانه برقرار می سازند.از همین رو بعدها خیلی زود آماده مساعدت و همراهی در امور گوناگون می شوند.گفتنی است مدد رسانی  کودکان باید کاملاً اختیاری و داوطلبانه باشد. نمونه های ذیل شما  رابا توانایی های کودکان در سنین مختلف آشنا میکند.
کودکان پنج ساله : اطفال در این سن ، مدت کوتاهی می توانند به انجام عملی بپردازند .  از کارهای مناسب برای این رده سنی میتوان به مواردی همچون :  چیدن و برچیدنسفره، خالی کردنلباس ها داخل ماشینلباسشویی ، حمل کردن بسته های سبک خرید و دسته کردن دستمال ها اشاره کرد .
کودکان شش ساله :  در این گروه سنی چون بچه ها به مدرسه می روند در نتیجه قادر به انجام اموری مانند : مرتب کردن اتاق خود ، جارو کردن ، آب دادن گل ها ، تا کردن پوشاکهستند.
کودکان نه ساله :  از آن جایی که در این سن به بچه ها پیوسته  فرصت همکاری و مشارکت داده شده ، بنابر این می توانند به صورت مستقل در پختن غذا و شیرینی ، آماده کردن صبحانه و مراقبت از خواهر و برادرشان نقش مؤثری داشته باشند .
رهنمودهای رشد  کودکان
مشاهده رشد کودک ، تجربه شگفت انگیز و بی نظیری  برای پدر و مادر است.فراگیری نشستن،راه رفتن و حرف زدن،برخی از شاخص های عمده  بالندگی اند که کودک به دست می آورد ولی رشد او فرآیندی بغرنج و درحال تکوین است . خردسالان پیوسته  دستخوش شماری از دگرگونی های جسمی و روحی هستند.
هرچند هیچ  وقت دو بچه به یک اندازه رشد نمی کنند اما آنان باید بتوانند در بعضی سنین دست به کارهای مشابهی بزنند.شما به عنوان پدر یا مادر در موقعیت بسیارحساسی قرا ر دارند که لازم است متوجه رشد فرزند خود شوید . شاخص هایی که در زیر آمده اند ، رهنمودهایی بس مفید و چاره سازهستند. با کاربرد وجه مشخصه های ذیل شاهد چگونگی رشد کودک خویش خواهید شد.
به یاد داشته باشید که دادن پاسخ" منفی" به هر کدام از پرسش هایی که آورده ایم ، لزوماً به این معنی نیست که مشکلی پدید آمده است .
سرعت رشد هر کودک اعم از دختر یا پسر،خاص خود او است و شاید رشد آنها در بعضی جهات کندتر از سایر بچه های هم سن و سالشان باشد . به خاطر بسپارید که این شاخص ها باید تنها به عنوان رهنمون به کار روند . با توجه به موارد زیر، تصمیم بگیرید که هنگام مراجعه بعدی به متخصص اطفال ، در مورد راه کارهای زیر با او سخن بگویید .
تفاوت عمده بین رشد کودک شما و شاخص هادر این است کهکودکتان  هنوزنمی تواندخیلی از کارهایی را که لازمه سن و سال او است ،‌ انجام  می دهد .

سه ماهگی
آیاوقتی کودکتان به پشت دراز می کشد ،  هر یک از دستانش  را به یک اندازه و به نحو دلخواهی حرکت می دهد ؟  اگر با یک یا هردو دست و پایش  حرکات منقطع یا ناهماهنگ کرده ، یا همیشه فقط از یک دست استفاده  می کند ، جواب" منفی " بدهید .
بلیo      خیرo
آیا کودکتان  علاوه بر فریاد ،‌هم ایجاد می کند؟
بلیo        خیرo
آیا کودک شما به صدایتان واکنش نشان می دهد ؟
بلیo         خیرo
آیا دست های او غالباً بازاست ؟
بلیo      خیرo
موقعی که کودکتان را راست نگه می دارید ، آیا می تواند سرش را بیش از یک لحظه نگه دارد ؟
بلیo      خیرo
ششماهگی
آیا هیچ وقت  دیده اید که کودکتان با  به هم زدن دست هایش به یکدیگر  بازی کند ؟
بلی o     خیرo
آیا کودکتان سرش را به اصواتی که دور از وی ایجاد می شود ، می چرخاند ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان از شکم به کمر یا  برعکس می غلتد ؟
بلیo      خیرo
وقتی که زیر بغل کودکتان را می گیرید ، آیا می تواند وزنش را تحمل کند ؟ جوابتان فقط در صورتی باید مثبت باشد که وی سعی کند روی پاهایش بایستد و قسمتی  از وزنش را تحمل کند .
بلیo       خیرo
زمانی که کودک شما روی شکم می خوابد ، آیا می تواند وزنش را روی  دستان گشوده اش تحمل کند
بلیo      خیرo
آیا کودکتان اشیاء ریز مانند خرده نان را می بیند ؟
بلیo       خیرo
نه ماهگی
هنگامی که کودک سرگرم بازی است و شما آهسته از پشتش می آیید ، آیا گاهی سرش را به علامت شنیدن  صدای شمابرمی گرداند ؟‌( صداهای بلندمورد نظر نیست )  صرفاً در صورتی جواب بلی بدهید که دریافته باشید وی به اصوات آرام یا نجواها واکنش نشانمیدهد.
بلیo      خیرo
آیا کودکتان بدو ن کمک کسی و بی آن که  تعادلش را حفظ کند ،‌قادر به نشستن است ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان چهار دست و پا می خزد و یا سینه خیز می  رود ؟
بلیo      خیرo
دوازده  ماهگی
وقتی که پشت چیزی یا در گوشه ای پنهان شده و سپس دوباره ظاهر  می شوید ، آیا کودکتان در جست و جوی شماست یا مشتاقانه در انتظار دیدن مجددتان است ؟
بلیo     خیرo
آیا کودک شما اصواتی همچون" ماما" یا" بابا " را بر زبان می آورد ؟
اگر  هر دو صوت را ایجاد می کند ، جواب آری بدهید :
بلیo خیر o
آیا کودکتان خود را برای ایستادن ، بالا می کشد ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان لااقل  یک واژه بر زبان می آورد ؟
بلیo   خیرo
آیا کودکتان از لوازم خانه کمک گرفته و راه می رود ؟
بلیo        خیرo
آیا کودکتان قادر است با چرخاندن سرش ، محل اصوات را تشخیص دهد ؟
بلیo       خیرo
هجده ماهگی
آیا کودکتان می تواند یک فنجان  یا لیوان معمولی را بدون کمک کسی در دست بگیرد و مایع درونش را بدون ریختن بنوشد ؟
بلیo      خیرo
آیا کودکتان می تواند ، بی آن که زمین بیفتد یا تلوتلو بخورد ، ازیک طرف اتاق بزرگی به طرف دیگر برود؟
بلیo   خیرo
آیا کودکتان بدون کمک کسی  راه می رود ؟
بلی o  خیرo
آیا کودکتان  حداقل دو کلمه سخن می گوید ؟
بلیo           خیرo
آیا کودکتان  کفش هایش را خودش در می آورد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان خودش غذا می خورد ؟
بلیo خیرo
دو سالگی
آیاکودک شما می تواند غیر از" بابا " و" ماما" حداقل  سه کلمه مخصوص ادا کند که هر بار معنی یکسانی داشته باشند ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند پوشاک خودش مانند لباس خواب ( لباس رو یا زیرش ) را از تن در آورد ؟ ( کهنه بچه ، کلاه و جوراب مورد نظر نیست )
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواندبدون افتادن به زمینبدود ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان ، تصاویر را در کتاب مصور تماشا می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می گوید که چه می خواهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان کلمه هایی را که سایرین می گویند ، تکرار می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان لااقل یک عضو مشخص بدن را نشان می دهد ؟
بلیo خیرo
سه سالگی
آیا هنگامی که با کودکتان سرگرم تماشای کتاب حیوانات هستید می تواند حداقل یک جانور را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان قادر است از فاصله ای توپی راازبالای سرش به طرف شکم یا سینه شما پرتاب کند؟
بلیo           خیرo
آیاکودکتان  کمک می کند  که اشیاء در سرجای خود قرار گیرند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان به سئوال شمامبنی بر این کهپسرید یا دختر می تواند جواب دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند لااقل یک رنگ را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
چهارسالگی
آیا کودکتان قادر است سوار سه چرخه ای شده و آن را حداقلچهار متر به جلو براند ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان با رعایت نوبت و پیروی از قواعد بازی ، قایم موشک و یا بازیهای دیگر می کند ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواند تصاویر موجود در کتاب ها یا مجله ها را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند بگوید در تصویر چه کاری صورت می گیرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما واژه های کنشی ( افعال )  را به کار می برد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان با اسباب بازی عروسکی یا حتی دوست خیالی بازی می کند ؟
بلیo خیرo
پنج  سالگی
آیا کودک شما می تواند دگمه لباس خود یا عروسکش را ببندد ؟
بلیo خیرo
آیا زمانی که کودکتان را نزد دوست یا پرستار بچه می گذارید ، واکنش مساعدی از خود نشان می دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما قادر است لااقل سه رنگ را نام ببرد ؟
بلیo خیرo
آیا کودکتان می تواند به نوبت از پاهایش استفاده کرده و از پله ها پایین بیاید ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما می تواند با پاهای فاصله دار از هم بپرد ؟ ( پرش طول کند ؟ )
بلیo           خیرo
آیا کودکتان می تواند ضمن شمردن لااقل سه شیء مختلف آنها را نشان دهد ؟
بلیo خیرo
آیا کودک شما قادر است نام پول خردی را درست بگوید ؟
بلیo خیرo
شش سالگی
آیا بچه شما می تواند بند کفشش را ببندد؟
بلیo          خیرo
آیا بچه شما قادر است بدون کمک دیگران ، ‌لباس بپوشد ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند فقط با به کارگیری دستانش ، توپ جهنده کوچکی را بگیرد ‌؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند دایره ای بکشد ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند سن واقعی اش را بگوید ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند حداقل چهار رقم را به ترتیب صحیح تکرار کند ؟
بلیo خیرo
آیا بچه شما می تواند با هر دو پا بپرد ؟
بلیo خیرo
شما به عنوان پدر یا مادر برای پی بردن  به این جنبه های ظریف رفتاری کودکتان ، در موقعیت مناسبی  قرار دارید.این نشانه ها حاکی ازآن استکه رشد و بالندگی کودکتان طبق برنامه پیش می رود یا این که احتمالاً خللی پدید آمده است . ادای پاسخ منفی به هر یک از این پرسش ها احتمالاً هشداری  شمرده می شود . حتماً این گونه موارد را با پزشک  کودک خویش در میان بگذارید و به یاد داشته باشید که این شاخصتنها برای یاری رساندن به شماست نه آزمون هوش و ذکاوت کودکانتان.
تبیان