آکاایران: عواقب تک فرزندیReviewed by Google Analyse on Mar 20Rating: 4.5عواقب تک فرزندیعواقب تک فرزندی

عواقب تک فرزندی

دنیای فاقد عمه و خاله، عمو و دائی عاقبت تک فرزندی

آکاایران: عواقب تک فرزندی

تک فرزندی سبب کوچک شدن خانواده ها می شود و مشکلات جبران ناپذیری را برای خانواده ها به همراه می آورد. گرایش خانواده های ایرانی به تک فرزندی تحت تأثیر فرهنگی غربی در جامعه ما بوجود آمده که این مسئله می تواند عوارض روانشناختی بسیاری را در بلندمدت برای خانواده ها به همراه داشته باشد. اروپایی ها داشتن فرزند زیاد را دست و پا گیر می دانند و بخاطر سوداندیشی چنین سبک زندگی را برگزیده اند، در حالیکه در فرهنگ ما داشتن فرزندان زیاد نه تنها دردسر ساز نیست، بلکه حتی امیدبخش نیز است. تغییر فرهنگ امری زمان بر است و به چندین دهه زمان نیاز دارد و عوارض منفی این جابجایی فرهنگی خانواده ها را با بحران مواجه خواهد کرد و آسیب های روانی و اجتماعی زیادی را به آن ها تحمیل می کند. در فرهنگ ما داشتن خواهر و برادر نوعی امنیت روانی به حساب می آید و طبیعی است که فرزندان رشد یافته در چنین خانواده هایی داشتن خواهر و برادر را امتیاز بزرگی می دانند و در صورت عدم برخورداری از آن دچار بحران خواهند شد. کارشناسان معتقدند تربیت شدگان خانواده های گسترده شاید در دوران کودکی مشکلی احساس کنند، اما در دوران بزرگسالی خواستار مراودات اجتماعی شده و در صورت عدم برخورداری از چنین مسئله ای دچار خلأ روانی و عاطفی می شوند و با آسیب های اجتماعی متعددی روبرو خواهند شد. در جامعه ما داشتن عمو، دایی، خاله و عمه امتیازهای مثبتی هستند که نداشتن آن ها احساس نا امنی به فرد می دهد و آن ها را با مشکل مواجه می کند. انتخاب سبک تک فرزندی برای زندگی خواه ناخواه خانواده ها را به سمت کوچک شدن پیش می برد و دنیای فاقد عمه و خاله را برای آیندگان به همراه دارد.
منبع : زندگی سالم
.

منبع :