آکاایران: رقابت در کودکان ذاتی است یا اکتسابی؟ در چه فرزندانی رقابت بیشتر است؟ چه کنیم تا رقابت سالم و خوبی بین کودکان ایجاد  شود؟ اینها همه سوالاتی است که در این مقاله به آن ها پاسخ داده می شود.

در میان کودکان رقابت کردن فرق می کند و رقابت در برخی از کودکان بیشتر از دیگران است. پژوهش محققان ژاپنی حاکیست پسرانی که دارای خواهر بزرگتر هستند، کمتر از افراد دارای برادر بزرگتر یا خواهر و برادر کوچکتر به رقابت می پردازند.

چگونگی تاثیرگذاری ترتیب تولد و جنسیت خواهر و برادر بر شخصیت انسان، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در روانشناسی است. اکنون پژوهش نوین محققان دانشگاه اوکایاما، به ارائه شواهد بیشتری از این امر پرداخته که این موارد می توانند بر شخصیت آینده فرد تاثیر بگذارند.

محققان از گروهی از دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان خواستند تا یکی از دو بازی ارائه شده را انتخاب کنند. در بازی اول که بطور فردی بود، شرکت کنندگان با پاسخ به هر سوال، امتیاز می گرفتند. در بازی دوم، یک جایزه بزرگتر ارائه شده بود، اما شرکت کنندگان باید دیگران را که به گروه آن ها ملحق شده بودند، شکست می دادند.

در کل، پسران دبیرستانی بیشتر از دختران (61 درصد) احتمال داشت که گزینه رقابتی را انتخاب کنند؛ اما با درنظر گرفتن پسران دارای خواهر بزرگتر، این تعداد به 38 درصد کاهش یافت.

در میان دانشجویان، مردان بیشتر از زنان رقابتی عمل می کردند، اما مردان دارای خواهر بزرگتر، 21 درصد کمتر از سایرین احتمال داشت که بازی رقابتی را انتخاب کنند. این در حالی بود که زنان دارای خواهر بزرگتر، بیشتر رقابتی بوده و تمایل آن ها برای سهیم شدن در چالش های رقابتی با میانگین مردان مساوی بود.

دو توضیح برای کمتر رقابتی بودن پسران دارای خواهر بزرگتر ارائه شده است: ممکن است این امر به دلیل «جذب نقش» باشد که در آن، کودکان به جذب برخی از صفات جنسیتی کلیشه ای خواهر و برادران خود می پردازند. توضیح دیگر بر این اساس است که کودکانی که دیرتر به دنیا می آیند، کمتر از کودکان اول رقابتی هستند، زیرا کودک بزرگتر تحت فشار بیشتری برای برآروده کردن انتظارات والدین قرار دارد.

.

منبع : faranaz.com