. ماساژ از طریق تحریک پوست، سیستم عصبی نوزاد را تحریک و میلین دار شدن اعصاب را تسریع می کند و تکامل سیستم عصبی را افزایش می دهد. از طرفی با تحریک و ترشح اندروفین ها در مغز سبب ایجاد آرامش در نوزاد می شود. ماساژ سبب ارتقای عملکرد سیستم ایمنی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر بیماری های عفونی می شود.

ماساژ موجب دلبستگی بیشتر و محکم تر بین والدین و فرزند می شود و این ناشی از تعامل و صمیمیتی است که بین والدین و فرزند به وجود می آید. پیروی با بیان اینکه ماساژ نوزاد ناراحتی و درد ناشی از دندان درآوردن و تجمع گاز در روده ها و دردها را تسکین می دهد، گفت: این امر با تقویت عضلات اطراف دهان و تحریک سیستم گوارشی و از طرفی تحریک اشتها، وزن گیری را سرعت می بخشد.

 

ماساژ نوزادان میزان تنفس را کمتر و عمیق تر می کند و سبب تهویه موثرتر و روان شدن ترشحات موکوسی می شود و به خروج ترشحات کمک می کند. وی با اشاره به اینکه به دنبال تحریکات لمسی، آگاهی و جهت یابی نوزاد تقویت می شود، گفت:

 

ماساژ سبب خواب عمیق و طولانی در نوزاد می شود و خلق و خوی او را در بیداری بهبود می بخشد. نوزادانی که ماساژ را دریافت می کنند قادرند بهتر با استرس های وارد شده کنار بیایند و اثرات آن را کاهش دهند.

.

منبع : faranaz.com