تعیین جنسیت جنین

تعیین جنسیت جنین

تعیین جنسیت جنین   روش‌های تعیین جنسیت جنین «دختر و پسر ندارد. مهم این است که فرزند سالم باشد.» این جمله را بارها و باره
تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

آکا به نقل از مجله سیب سبز: همین که ماد‌ری بارد‌ار می‌شود‌، گمانه‌زنی‌ها برای د‌اشتن د‌ختر یا پسر شروع می‌شود‌  به‌خصوص اگر خانمی فرزند‌ او
صفحه 2 از 2
تبلیغات