با ورزش Tailor، که مستقیما عضلات لگن، باسن و ران را تقویت می کند می توانید به تسکین کمردردهای دوران بارداری کمک کنید.
Tailor نشسته: ابتدا بر روی زمین بنشینید و سپس زانوهای خود را همانند تصویر زیر خم کنید و مچ پاها را به هم گره بزنید. به آرامی به جلو خم شوید، دقت داشته باشید که پشتتان باید صاف و شل باشد. این ورزش را در طول روز، هر زمانی که برای شما ممکن است، انجام دهید.

Tailor فشاری: در این مرزش ابتدا روی زمین بنشینید و سپس زانوهای خود را همانند تصویر زیر خم کنید و کف پاهایتان را به هم بچسبانید. دست های خود را زیر زانوها قرار دهید و به آرامی پاها را به سمت بدن خود بکشید.
در حالی که زانوهای خود را به طرف پایین فشار می دهید، دست های خود را به طرف بالا فشار دهید و
تا 5 شماره در این حالت فشاری بمانید.

علت کمردردهای دوران بارداری

گرداوری: گروه سلامت پرداد

منبع : pardad.ir