چه میزان در مورد بندناف و فواید آن اطلاع دارید و این همراه جنین تان تا زایمان چه نوع مراقبت هایی می طلبد؟

سلول تخم که از لقاح سلول تخمک و اسپرم به وجود می آید، در عرض 2 روز به سمت رحم حرکت می کند و پس از 5 تا 7 روز توده سلولی در دیواره رحم جای می گیرد و به رشد خود ادامه می دهد.

مجموعه ای از این سلول ها در داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جفت می شود و تغذیه نوزاد از طریق بند ناف و دو سرخرگ و یک سیاهرگ انجام می شود.در هنگام تولد، بند ناف و جفت از جنین جدا می شود در حالی که به گفته محققان،خون بند ناف دارای سلول های نامیرا و پایداری است که در علم پزشکی کاربردهای فراوان دارد. از سلول های بند ناف برای درمان بیماری های مختلف خونی استفاده می شود و امید است در آینده برای درمان فلج مغزی، دیابت و پارکینسون به کار رود.

برای هر عمل پیوند سلولی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به 20 تا 30 میلیون سلول خونی بند ناف نیاز است. به عنوان مثال برای یک فرد 20 کیلوگرمی به 400 میلیون سلول خون بند ناف نیاز است، از طرفی می توان سلول های پیوندی را از مغز استخوان گرفت اما در پیوند سلول های بندناف بر خلاف پیوند سلول های مغز استخوان نیازی به تطبیق زیاد پروتئین های سلولی نیست زیرا در پیوند مغز استخوان باید از 8 پروتئین سلولی، 7 پروتئین سلولی اهداکننده و دریافت کننده مطابق باشد در حالی که در خون بند ناف تطابق 4 پروتئین از6 تا کافی است. از طرفی خون بند ناف سلول های ایمنی اش کمتر وضعیف تر است و احتمال واکنش دستگاه ایمنی به بافت پیوندی کمتر خواهد بود. به گفته همشهری احتمال واکنش بافت پیوندی بر ضد میزبان (Graft versus host) که در آن سلول های ایمنی پیوندی بافت های فرد گیرنده را بیگانه محسوب و به آن حمله می کنند در خون بندناف دریافتی از یک اهداکننده غیرخویشاوند 10 تا 15 درصد است ولی این رقم در مورد پیوند مغز استخوان فرد غیرخویشاوند به 40 درصد می رسد.

منبع:طبنا