یک مطالعه جدید نشان می دهد، روش سقط جنین کورتاژ منجر به خطر زایمان زودرس در بارداری های بعدی می شود.

کورتاژ یکی از شایع ترین اعمال جراحی در زنان است که برای سقط جنین و موارد دیگر کاربرد دارد.

در حالی که به گفته کارشناسان، این روش با برخی از اثرات جانبی نادر اما جدی از جمله سوراخ شدن دهانه رحم، عفونت و خونریزی همراه است.

در این مطالعه محققان با بررسی 2 میلیون زن گزارش دادند که روش کورتاژ خطر زایمان زودرس را در حاملگی های بعدی 29 درصد افزایش می دهد.

خطرات معمولی برای داشتن یک زایمان زودرس 6 درصد است در حالی که سقط جنین این خطر را در بارداری های بعدی به 8 درصد افزایش می دهد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد برای استفاده از روش کورتاژ باید تمام احتیاطات را در نظر داشت.

سلامانه،