یک خانم باردار در طول دوره بارداری اش نیازمند به انجام چند نوع سونوگرافی است؟این سوال اکثر خانم های باردار است!

یک رادیولوژیست گفت: در طول دوران بارداری انجام سه سونوگرافی ضروری است.

دکتر علی احسان صالح اظهار کرد: در واقع به صورت اصولی انجام سه سونوگرافی در طول دوران بارداری ضروریست که اولین سونوگرافی در هفته 6 تا 13 برای تشخیص وجود بارداری و ضخامت گردن جنین و دومین سونوگرافی در هفته 18 تا 22 برای بررسی ناهنجاری های جنین انجام می شود.

وی ادامه داد: سه ماهه سوم بارداری نیز انجام سونوگرافی برای ارزیابی و بررسی رشد مناسب جنین و مایع آمنیونی انجام می شود.

این رادیولوژیست تصریح کرد: در برخی موارد به اصرار بیمار یا تشخیص متخصص زنان و زایمان مبنی بر کم شدن حرکت جنین یا مشکلات دیگر، انجام سونوگرافی تجویز می شود.

وی در پایان تاکید کرد: با وجود اینکه انجام سونوگرافی هیچ خطری برای مادر و جنین ندارد اما توصیه می شود از انجام سونوگرافی های متعدد و غیرضروری بپرهیزند

ایسنا

منبع : hidoctor.ir