آکاایران: کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.

محققان اظهار کردند: کودکان، آشنایی با زبان مادری را قبل از تولد آغاز می کنند و جنین در هفته‌های آخر بارداری صدای مادرش را می‌شنود.

تحقیقات مشترک دانشمندان آمریکایی و سوئدی نشان می‌دهد اگر چه نوزادان از سن شش ماهگی کلماتی را که آنها را مخاطب قرار می‌دهد درک می‌کنند، اما یادگیری زبان قبل از تولد آغاز می‌شود.

به گفته محققان، نوزادان تفاوت میان کلمات زبان مادری و کلماتی که متعلق به یک زبان خارجی می باشد را به خوبی می فهمند و همین امرنشان دهنده آغاز یادگیری زبان مادری قبل از تولد می باشد.

برای دستیابی به این نتایج، پژوهشگران دانشگاه‌های واشنگتن و تاکوما، ۴۰ نوزاد دختر و پسر را ۷ تا ۷۵ ساعت پس از تولد به طور جداگانه در کشورهای آمریکا و سوئد، مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به نتایج جالبی دست پیدا کردند.

نتایج این مطالعات نشان داده است کودکان در مقابل کلمات بیگانه حرکات بیشتری از خود نشان می دهند، در حالی که در مقابل کلمات زبان مادری آرام تر هستند و واکنش کمتری دارند.

تهیه وگردآوری: گروه دوران بارداری پرداد /

.

منبع :