آکاایران: کیت تخمک گذاری و پسردار شدن

آکاایران: اگر مایلید پسردار شوید، راه هایی وجود دارد که شانش شما را زیاد می کند. ممکن است روش شتلز را برای پسردار شدن شنیده باشید. در کتاب انتخاب جنسیت نوزاد؛ دکتر لاندروم شتلز، روش شتلز توضیح داده شده است. این روش -80% در تعیین جنسیت نوزاد موثر است.

اسپرم مردانه در مقابل اسپرم زنانه

همان طور که می دانید جنسیت نوزاد توسط اسپرم همسر شما تعیین می شود. اسپرم مردانه (کروموزوم های Y) کوچک تر و سریع تر از اسپرم های زنانه (کروموزوم های X) است. این اسپرم ها سریع تر از اسپرم زنانه به تخمک می رسند اما اسپرم های مردانه ضعیف تر می باشند.( با مراحل باردار شدن آشنا شوید)

اگر مایلید پسردار شوید چه زمانی باید نزدیکی کنید

اگر مایلید پسردار شوید، باید تا حد امکان در زمانی نزدیک به تخمک گذاری نزدیکی کنید. ( نحوه داشتن نزدیکی برای پسر دار شدن)

کیت تخمک گذاری و پسردار شدن

در صورتی که مایلید پسردار شوید، استفاده از کیت پیش بینی تخمک گذاری به شما کمک زیادی می کند. برای تشخیص دقیق زمان تخمک گذاری، روزانه دوبار تست تخمک گذاری را با کیت انجام دهید. کیت های تخمک گذاری با استفاده از تعیین نوسانات هورمون LH کار می کند. شما نوسانات این هورمون را 48-12 ساعت پیش از تخمک گذاری مشاهده می کنید. بهتر است 12 ساعت بعد از مشاهده نوسانات نزدیکی داشته باشید.

اگر مایلید پسردار شوید، چه زمانی نباید نزدیکی کنید

اگر مایلید پسردار شوید، در زمانی که مخاط رحم بارور را مشاهده کردید از نزدیکی پرهیز کنید. اسپرم دختر کندتر و جهنده تر است. در صورتی که پیش از تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید، احتمال دختر دار شدن شما زیاد است. هر چقدر زمان نزدیکی شما به زمان تخمک گذاری نزدیک تر باشد، احتمال پسردار شدن بیشتر می شود.

بی فایدگی تلاش شما برای تعیین جنسیت فرزند

استفاده از روش شتلز راهی صد در صد در پسردار شدن شما نیست. با محدود کردن زمان نزدیکی به زمان تخمک گذاری، احتمال باردار شدن شما کاهش می یابد. بنابراین با افزایش زمان نزدیکی و انجام آن در روزهای مشاهده مخاط رحم بارور شانش باردار شدن بیشتر می شود ولی احتمال تغییر جنسیت نیز وجود دارد.

.

منبع :