bxs1

مدیر گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا، گفت: تعیین جنسیت جنین با روش IVF انجام می شود. در این روش علاوه بر بررسی برخی اختلالات کروموزمی رایج، تعیین جنسیت نیز صورت می گیرد و جنین به رحم مادر انتقال می یابد.
ابوالفضل شیرازی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان درمورد امکان تعیین جنسیت جنین توسط والدین، اظهار داشت: افرادی که به صورت طبیعی یا غیر طبیعی امکان باروری دارند، جهت تشخیص جنسیت باید از روش IVF استفاده کنند. در این روش یک یا دو سلول نمونه برداری می شود و با روش PGD (تشخیص قبل از لانه گزینی)، علاوه بر بررسی برخی اختلالات کروموزمی رایج تعیین جنسیت نیز صورت می گیرد و جنین به رحم مادر انتقال می یابد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد درباره خطرات احتمالی این روش برای جنین، گفت: روش IVF دست ورزی اضافی است. در این روش یک یا دو سلول با نیدلی مخصوص در مراحل اولیه تقسیم سلولی برداشته می شود و چون تعداد سلول ها در این مرحله کم تر است و باید ارتباط منسجم تری بین آن ها وجود داشته باشد، بنابراین نمی توان گفت این روش مانند روش طبیعی است.

* با IVF بهترین و باکیفیت ترین جنین منتقل می شود

وی با بیان اینکه تعیین جنسیت از طریق اسپرم صورت می گیرد و ارتباطی به تخمک ندارد، تصریح کرد: در شرایط آزمایشگاهی اسپرم با تخمک لقاح می یابد و تعدادی جنین شکل می گیرد که پس از نمونه برداری و تشخیص جنسیت، بهترین و باکیفیت ترین جنین انتخاب و آن را به رحم مادر منتقل می کنند. معمولاً در مراحل ابتدایی بیش از یک جنین و در برخی مراحل تنها یک جنین به رحم منتقل می شود. با توجه به اینکه تعیین جنسیت از طریق اسپرم صورت می گیرد، سن و شرایط مادر نقشی در تعیین جنسیت ندارد.

مدیر گروه جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا گفت: برخی مطالعات ارتباطاتی بین بیماری های متابولیکی و قلبی و عروقی در افرادی که با روش IVF دیده شده است و ممکن است این افراد برای ابتلا به این بیماری ها مستعدتر باشند، اما هنوز یافته دقیقی آن را اثبات نکرده است.

* تعیین جنسیت جنین در کدام مراکز انجام می شود

وی ادامه داد : اکنون پژوهشگاه ابن سینا، رویان و چند مرکز خصوصی کار تعیین جنسیت جنین را انجام می دهند.

* کاهش ذخایر تخمدانی بعد از 40 سالگی

وی با توصیه به دختران و زنان برای باروری در سنین مناسب، خاطرنشان کرد: با افزایش سن و بعد از 40 سالگی، ذخایر تخمدانی کم تر می شود و ممکن است تخمک ها از نظر کیفی افت پیدا کنند، هرچند که مطالعات آن را به صورت مطمئن اثبات نکرده اند.
خراسان

.

منبع :